ຊຳລະຄ່າບໍລິການອື່ນໆ

ຊຳລະຄ່າໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດ:

 • ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງເບີ ເວລາເຂົ້າມາຊຳລະ
 • ຊຳລະຄ່າ ໄຟຟ້າ ແລະ ນຳປະປາ:

 • ຊຳລະຄ່າ ໄຟຟ້າ: ລູກຄ້າຕ້ອງນຳໃບແຈ້ງຄ່າໄຟຟ້າ ມາພ້ອມໃນການຊຳລະທຸກຄັ້ງ
 • ຊຳລະຄ່ານ້ຳປະປາ: ລູກຄ້າຕ້ອງນຳໃບແຈ້ງຄ່ານໍ້າປະປາ ມາພ້ອມໃນການຊຳລະທຸກຄັ້ງ ຫຼື ແຈ້ງເລກທີຜູ້ໃຊ້ນຳ້ປະປາກໍ່ສາມາດຊຳລະໄດ້.
 • ຊຳລະພາສີ ແລະ ອາກອນ ສາມາດຊຳລະໄດ້ສອງວິທີຄື:

 • 1. ຊຳລະຜ່ານທາງ SMART TAX:
 • - ສຳລັບລູກຄ້າໃໝ່ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີບັດ SMART TAX ຕ້ອງໄດ້ມາ ຂຽນແບບຟອມເພື່ອຂໍເປີດນຳໃຊ້ບັດ ໃນກໍລະນີເປັນບຸກຄົນທົ່ວໄປ ເອກະສານທີ່ຕ້ອງນຳມາປະກອບໃນການຂໍເປີດນຳໃຊ້ບັດ ຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ ຕົວຕົນເຊັ່ນ: ບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນ, ພັດສະປອດ ຫຼື ອື່ນໆ..., ສ່ວນ ລູກຄ້າທີ່ເປັນ ວິສາຫະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດ ຕ້ອງມີເອກະສານຂອງ ບໍລິສັດເຊັ່ນ: ທະບຽນວິສາຫະກິດ, ທະບຽນອາ ກອນ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ.
 • - ສຳລັບລູກຄ້າ ທີ່ມີບັດ SMART TAX ແລ້ວແມ່ນສາມາດນໍາບັດມາໃຊ້ບໍລິການເຕີມເງິນໄດ້ທັນທີ ໂດຍບໍ່ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ.
 • 2. ຊຳລະຜ່ານທາງໃບມອບອາກອນ:ລູກຄ້າສາມາດມາໃຊ້ບໍລິການຢູ່ທາງໜ້າປ່ອງບໍລິການໂດຍ ນຳໃບແຈ້ງເສຍອາ ກອນມາພ້ອມ.
 • ຊຳລະຄ່າ ງວດລົດ ບໍລິສັດໂຄລາວ (Lanexang Leasing CO.LTD):

 • ລູກຄ້າຕ້ອງມີລະຫັດລູກຄ້າ ຈາກບໍລິສັດໂຄລາວ
 • ຊຳລະຄ່າ ທຳນຽມທາງ

  ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
  USD 9.034 9.051
  THB 314,80 317,03
  CNY 1.264 1.280
  EUR 10.117 10.169
  VND 0,3905 0,3985
  ວັນທີ: 10-07-2020 ລາຍລະອຽດ »

  ບໍລິການ Bill Payment

  ATM Location

  ຈູດບໍລິການ ATM

  ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :