ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂອງ ທສກ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ກະແສລາຍວັນ, ຝາກປະຢັດ ແລະ ຝາກປະຈຳ
ປະເພດເງິນຝາກ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ     ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ    
ກີບ ບາດ ໂດລາ ກີບ ບາດ ໂດລາ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ - - - - - -
ເງິນຝາກປະຢັດ 1,89 0,70 0,70 1,25 0,45 0,45
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 03 ເດືອນ 3,16 1,00 1,00 1,50 0,50 0,50
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 06 ເດືອນ 3,95 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ 5,59 3,00 3,00 4,20 1,50 1,50
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ 6,71 3,75 3,75 5,15 3,00 3,00
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ 6,77 - - 5,40 - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 48 ເດືອນ 6,83 - - 5,70 - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ 6,90 - - 6,00 - -

ຂໍ້​ແນ​ະນໍາ:

ຈໍານວນ​ເງິນ​ຝາກ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ/​ເງິນ​ຝາກ​ຂັ້ນຕໍ່າ:

 • ກະ​ແສ​ລາຍວັນສະກຸນ​ກີບ 100.000 LAK, ​ໂດ​ລາ 50 USD, ບາດ​​ໄທ 2.000 THB.
 • ຝາກ​ປະຢັດສະກຸນ​ກີບ 20.000 LAK, ​ໂດ​ລາ 10 USD, ບາດ​​ໄທ 200 THB.
 • ຝາ​ກມີ​ກໍານົດສະກຸນ​ກີບ 500.000 LAK, ​ໂດ​ລາ 100 USD, ບາດ​​ໄທ 2.000 THB.
 • ສໍາລັບ​ດອກ​ເບ້ຍເງິນ​ຝາກ​​ນິຕິບຸກຄົນ ​ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ສາ​ຂາ​ນໍາ​ສະ​ເໜີ​ສໍານັກງານ​ໃຫຍ່ ​ເພື່ອ​ຂໍ​ອະນຸມັດ​ໃນ​ແຕ່ລະກໍລະນີ
 • ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ...
  ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ )
  ປະເພດລູກຄ້າ/ໄລຍະເວລາ ຂະແໜງກະສິກຳ ຂະແໜງອື່ນໆ    
  LAK LAK THB USD
  ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) AA 9,10 9,15 7,50 7,50
  ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) A 10,10 10,15 8,50 8,50
  ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) B 11,00 11,15 9,50 9,50
  ໄລຍະກາງ (ເກີນ 1-5 ປີ )
  ປະເພດລູກຄ້າ/ໄລຍະເວລາ ຂະແໜງກະສິກຳ ຂະແໜງອື່ນໆ    
  LAK LAK THB USD
  ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) AA 9,50 10,15 8,00 8,00
  ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) A 10,50 11,15 9,00 9,00
  ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) B 11,50 12,15 10,00 10,00
  ໄລຍະຍາວ (ເກີນ 5 ປີ ຂື້ນໄປ )
  ປະເພດລູກຄ້າ/ໄລຍະເວລາ ຂະແໜງກະສິກຳ ຂະແໜງອື່ນໆ    
  LAK LAK THB USD
  ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) AA 10,50 11,15 - -
  ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) A 11,50 12,15 - -
  ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) B 12,50 13,15 - -
  ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
  USD 15.004 15.034
  THB 453,05 456,40
  CNY 2.217 2.238
  EUR 15.587 15.666
  VND 0,6426 0,6505
  ວັນທີ: 01-07-2022 ລາຍລະອຽດ »

  ບໍລິການ Bill Payment

  ATM Location

  ຈູດບໍລິການ ATM

  ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :