ປະຫວັດ ທສກ & ວິໃສທັດ

ທະນາຄານ​ສົ່ງ​ເສີມ​ກະສິກຳ ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ຕາມ​ດຳລັດ​ຂອງ​ນາຍົກ​ລັດ​ທະ​ມົນຕີ ​ເລກທີ 92/ນຍ ລົງ​ວັນ​ທີ 19 ມິຖຸນາ 1993, ​ໃຊ້​ຕົວ​ອັກສອນ​ຫຍໍ້ “ທສກ“ ​ເປັນ​ທະນາຄານ​ພັດທະນາ​ຕາມ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ເປັນ​ອົງການ​ນິຕິບຸກຄົນ​ໂດຍ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ ​ສະໜອງ​ສິນ​ເຊື່ອ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ກະສິກຳ - ປ່າ​ໄມ້​ເປັນ​ຕົ້ນຕໍ, ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ໂດຍ​ບໍ່​ສະ​ແຫວ​ງຫາ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ​​ເປັນ​ຕົ້ນຕໍ, ສະໜອງ​ສິນ​ເຊື່ອ​ດ້ວຍ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ຕໍ່າ​ໃຫ້​ຊາວ​ກະສິກອນ​ທັງ​ເ​ປັນ​ລາຍ​ກຸ່ມ ​ແລະ ລາຍ​ບຸກຄົນດ້ວຍ​ແຫຼ່ງທຶນ​ຂອງ ​ລັດ​ທະ​ບານ ​ແລະ ອົງການ​ຕ່າງໆ​ສະໜອງ​ໃຫ້, ທສກ ​ເວລາ​ນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ລະດົມ​ເງິນ​ຟາກ, ດຳ​ເນີນ​ງານ​ພາຍ​ໃຕ້​ລະບຽບ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ອື່ນ. ມີ​ທຶນ​ຈົດ​ທະບຽນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ທັງ​ໝົດ 1,000,000,000 ກີບ ​​ແບ່ງ​ເປັນ 1,000,000 ຮຸ້ນ, ຮຸ້ນ​ລະ 1,000 ກີບ ​ໂດຍ​ແມ່ນ​ກະຊວງ​ກາ​ນ​ເງິນ​ເປັນ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ 80% ຂອງ​ຈຳນວນ​ຮຸ້ນ​ທັງ​ໝົດ.

ວັນ​ທີ 21 ມິຖຸນາ 1993 ຜູ້​ວ່າການ ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປລາວ ​ໄດ້​ອອກ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ເລກທີ 45/ທຫລ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ແຍກ​ກິດຈະການ​ສິນ​ເຊື່ອ​ຊົນນະບົດ​ອອກ​ຈາກ​ ທະ​ນາຄາ​ນນະຄອນຫຼວງ ​ແລະ ທະ​ນາຄາ​ນ​ເສດ​ຖາ​ທິລາດ, ​ໃນ​ເວລາ​ຕໍ່​ມາ​ຄະນະ​ກະກຽມ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ ທະນາຄານ​ສົ່ງເສີມ​ກະສິກໍາ ​ໄດ້​ແຍກ​ຊັບ​ສິນ, ພະນັກງານ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ສອງ​ທະນາຄານ​ດັ່ງກ່າວ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ໃຫ້ ​ທະ​ນາຄາ​ນສົ່ງ​ເສີມ​ກະສິກທີ່​ໄດ້​ອະນຸມັດ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ສາມາດ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕາມ​ພາລະ​ບົດບາດ​ຂອງ ​ຕົນ ​ແລະ ​ເປີດການ​ບໍລິການ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງຈັນ ​ແລະ ​ແຂວງ​ຕ່າງໆ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ​

ໃນ​ວັນ​ທີ 18/08/1993 ທະນາຄານ​ສົ່ງ​ເສີມກະສິກຳ​ໄດ້​ເປີດ​ພິທີ​ຂື້ນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໂດຍ​ມີ​ສຳນັກງານ​ໃຫ່ຍຢູ່​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ, ມີ​ໂຄງ​ສ້າງ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ຄື: ສະພາ​ບໍລິຫານ 6 ທ່ານ ​ເຊີ່ງ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ຮອງ​ຜູ້​ວ່າການ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປລາວ ​ເປັນ​ປະທານ, ຜູ້ອຳນວຍການ​ເປັນ​ຮອງ​ປະທານ, ກະຊວງ​ການ​ເງິນ, ກະຊວງ​ກະສິກຳ, ກະຊວງ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ ກົມ​ສິນ​ເຊື່ອ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປລາວ ​ເປັນ​ສະມາຊິກ; ມີ​ຄະນະ​ອຳນວຍ​ການ 2 ທ່ານ, ມີ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ຕົ້ນຕໍ​ຢູ່​ສຳນັກງານ​ໃຫຍ່​ຄື: ຫອ້ງການ,ຈັດ​ຕັ້ງ, ບັນຊີ ​ແລະ ສິນ​ເຊື່ອ, ມີ​ພະນັກງານປະກອບ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ 52 ຄົນ ຍິງ 17 ຄົນ.

ນັບ​ແຕ່​​ເດືອນ ມີນາ 2000-2006 ທະນາຄານ​ກໍ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ພາຍ​ໃຕ້​ດຳລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ການ​ໃຫ້​ສິນ​ເຊື່ອ​ແມ່ນ​ເລັ່ງ​ ໃສ່​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ງານ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ດ້ວຍ ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ຕໍ່າ ທສກ ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ລະດົມ​ແຫຼ່ງທຶນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະບົບ​ເປັນ​ຕົ້ນຕໍ, ​ເພີ່ມ​ໜ້າ​ທີ່​ ການ​ບໍລິການ ​ແລະ ຊຳລະ​ສະ​ສາງ​ຫຼາຍ​ຂື້ນ, ​ໄດ້​ມີ​ລູກ​ຄ້າ​ເງິນ​ຝາກ​ທຸກ​ປະ​ເພດ​ຫຼາຍ​ຂື້ນ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ການ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ທາງ​ດ້ານ​ຕາໜ່າງການ​ບໍລິການ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ, ທະນາຄານ​ໄດ້​ມີ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳນົດ, ລະບຽບ​ການ​ຄວາມ​ໜັ້ນຄົງ ທີ່​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປລາວ​ໄດ້​ວາງ​ອອກ​ເຊັ່ນ: ການ​ສ້າງ​ຄັງ​ແຮ, ຫັກ​ຄ່າ​ເຊື່ອມ, ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ບໍ່​ສະ​ແຫວ​ງຫາ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ​ເປັນ​ຕົ້ນຕໍ ​ແລະ ມີ​ສ່ວນ​ຕ່າງ​ທີ່​ບໍ່​ເໜາະ​ສົມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທະນາຄາ​ນພົບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ, ຄວາມ​ພຽງພໍ​ຂອງ​ທຶນ​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ຕໍ່າ ປີ 2007 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ທສກ ​ໄດ້​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ວິ​ໃສ​ທັດ​ໃໝ່​ຂອງ​ຕົນຄື​: ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ສະ ໜອງ​ການ​ບໍລິການ ການ​ເງິນ​ໃນ​ຊົນນະບົດ, ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຕາມ​ກົນ​ໄກ​ຕະຫຼາດ​ກຸ້ມ​ຕົນ​ເອງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ເພື່ອ​ປະກອບສ່ວນ ​ໄລຍະ​ຍາວ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ​ແລະ ການຈະ​ເລີ​ນ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ​ແລະ ຄວາມ​ວັດທະນາ​ຖາວອນ​ຂອງ ສປປ ລາວ. ທະນາຄານ​ສົ່ງ​ເສີມ​ກະສິກຳ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ຮອບດ້ານ​ເຊັ່ນ: ທາງ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍບາຍ​ລະບຽບ​ການ, ກົນ​ໄກ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍລິຫານ, ລົງທຶນ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ ບຸກຄະ​ລາກ​ອນ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບ​ພະຍາກອນ​ມະນຸດ ດ້ານ​ການ​ບັນຊີ​ບໍລິຫານ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ​ຍາດ​ແຍ່ງການ​ຊວ່ຍ​ເຫຼືອ ​ແລະ ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດ ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ​ວິຊາ​ການ, ສຸມ​ໃສ່​ການ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ຫັນ​ເປັນ ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຍົກ​ລະດັບ​ລະບົບ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລຢີ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ການ​ບໍລິການ​ທີ່​ມີ​ຫາກ​ຫຼາຍ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ເພື່ອ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ, ກໍ່ສ້າງ​ພື້ນຖານ​ປະກອບ​ວັດຖຸ​ເຕັກນິກ​ເພື່ອ​ຮອງ​ຮັບ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ໃນ​ອະນາຄົດ ທ້າ​ຍປີ 2012 ຖານະ​ການ​ເງິນຂອງ ທສກ ທີ່​ຜ່ານ​ການກວດ​ສອບ​ຕາມ​ມາດຕະຖານ​ສາກົນ (IFRS) ​ໄດ້​ມີ​ຍອດ​ສັບ​ສິນ​ທັງ​ໝົດ 4,192ຕື້ ກີບ ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ​ຈາກ​ປີ 2007 ​ເທົ່າ​ກັບ 6,3 ​ເທົ່​າ ຫຼື ​ເພີ່ມຂື້ນ​ສະ​ເລ່ຍ 43% ນັບ​ແຕ່​ປີ 1993 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ, ມີ​ທຶນ​ຈົດ​ທະບຽນ​ຈາກ 800 ລ້ານກີບ ​ໃນ​ມື້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ມາ​ເປັນ 168,6 ຕື້ກີບ; ​ເຊິ່ງ​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ການ​ປະກອບ​ທຶນຂອງລັດຖະ​ບານ ​ແລະ ການ​ສ້າງ​ກຳ​ໄລ​ໄດ້​ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ. ຄວາມ​ພຽງພໍ​ຂອງ​ທຶນ​ກໍ່​ເພີ່ມ​ຂື້ນ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ກຳນົດ. ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ​ທະນາຄານ​ສົ່ງ​ເສີມ​ກະສິກຳ​ຈັດ​ເປັນອັນ​ດັບ​ນຳ​ໜ້າດ້ານ​ການ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ກະສິກຳ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຊົນນະ​ບົດ, ມີ​ການ​ຂະຫຍາຍ​ຕາໜ່າງການ​ບໍລິການ​ໃຫ້​ໄປ​ເຖິງ​ລູກ​ຄ້າ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ບັນດາ​ຕົວ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ເ​ປັນ​ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​ສັງຄົມ ​ແລະ ​ໄດ້​ຕອບ​ສະໜອງ​ການ​ບໍລິການ​ແກ່​ລູກ​ຄ້າ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ ແລະ ປະຊາຊົນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍລິການ​ຂອງ ທສກ ນັບ​ມື້​ນັບ​ຫຼາຍ​ຂື້ນ. ຜະລິດ​ຕະພັນ​ການ​ບໍລິການ​ເປັນ​ຂອງ ທສກ ​ໄດ້​ມີ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ ​ແລະ ສາມາດ​ແຂ່ງຂັນ​ໄດ້; ການ​ຊຳລະ​ສະ​ສາງ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ​ໄດ້​ມີ​ການ​ພັດທະນາ ​ແລະ ຍົກ​ລະດັບ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ກ້າວໆ.

ປະຈຸບັນ ທະນາະຄານສົ່ງເສີມ ກະສິກຳມີ 1 ສຳນັກງານໃຫ່ຍ, 17 ສາຂາ ແລະ 92 ໜ່ວຍບໍລິການ ທົ່ວປະເທດ.

ນັບແຕ່ປີ 1994 ເປັນຕົ້ນມາ ທສກ ໄດ້ຍິດຖືວິໃສທັດຄື: ຈະເປັນຜູ້ນຳໜ້າທາງດ້ານການເງິນໃນຊົນນະບົດ ຂອງ ສປປລາວ, ດຳເນີນທຸລະກິດຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ, ກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານການເງິນແບບຢືນຢົງ ເພືອປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.

ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 15.004 15.034
THB 453,05 456,40
CNY 2.217 2.238
EUR 15.587 15.666
VND 0,6426 0,6505
ວັນທີ: 01-07-2022 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :