ສາຂາ ອຸດົມໄຊ

ທີ່ຢູ່ ບ້ານໜອງແມງດາ, ເມືອງເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ
ເບີໂທລະສັບ 081 212976
ເບີແຝັກ 081 212976

ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ອຸດົມໄຊ

ຊື່ໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຢູ່ ເບີໂທລະສັບ ເບີແຝັກ
ໜ່ວຍ​​ບໍລິການ ເມືອງຮຸນ ບ້ານໂພນສະຫວາດ, ເມືອງເມືອງຮຸນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ 081 213002 081 212274
ໜ່ວຍ​​ບໍລິການ ປາກແບງ ບ້ານປາກແບງ, ເມືອງປາກແບງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ 081 212636 081 212636
ໜ່ວຍ​​ບໍລິການ ນາໝໍ້ ບ້ານຫ້ວຍອ່ອນ, ເມືອງນາໝໍ້, ແຂວງອຸດົມໄຊ 081 212853 081 212853
ໜ່ວຍ​​ບໍລິການ ເມືອງແບງ ບ້ານແບງຫຼວງ, ເມືອງເມືອງແບງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ 081 212264 081 212264
ໜ່ວຍ​​ບໍລິການ ເມືອງງາ ບ້ານດອນແອ່ນ, ເມືອງເມືອງງາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ 081 217016 081 217016

ATM ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ອຸດົມໄຊ

No ທີ່ຕັ້ງ ATM ແຜນທີ່
1 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສາຂາ ອຸດົມໄຊ
2 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງແບງ
3 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງຮຸນ
4 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ປາກແບງ
5 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ນາໝໍ້
6 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າຕະຫລາດ ເມືອງງາ
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 20.064 20.192
THB 591,41 597,27
CNY 2.753 2.780
EUR 21.123 21.330
VND 0,7980 0,8140
ວັນທີ: 22-09-2023 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :