ສາຂາ ສາລະວັນ

ທີ່ຢູ່ ບ້ານຫຼັກສອງ, ເມືອງສາລະວັນ, ແຂວງສາລະວັນ
ເບີໂທລະສັບ 034 211261
ເບີແຝັກ 034 211261

ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ສາລະວັນ

ຊື່ໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຢູ່ ເບີໂທລະສັບ ເບີແຝັກ
ໜ່ວຍບໍລິການ ຄົງເຊໂດນ ບ້ານຄົງຄຸ້ມ, ເມືອງຄົງເຊໂດນ, ແຂວງສາລະວັນ 034 411063 034 411063
ໜ່ວຍບໍລິການ ລະຄອນເພັງ ບ້ານລະຄອນສີ, ເມືອງລະຄອນເພັງ, ແຂວງສາລະວັນ 034 400001 034 213019
ໜ່ວຍບໍລິການ ເລົ່າງາມ ບ້ານໂນນດູ່, ເມືອງເລົ່າງາມ, ແຂວງສາລະວັນ 034 300029 034 300029
ໜ່ວຍບໍລິການ ວາປີ ບ້ານພູມສະຫວັນ, ເມືອງວາປີ, ແຂວງສາລະວັນ 034 210001 034 210001

ATM ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ສາລະວັນ

No ທີ່ຕັ້ງ ATM ແຜນທີ່
1 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສາຂາ ສາລະວັນ
2 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງຄົງເຊໂດນ
3 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງເລົາງາມ
4 ຕັ້ງຢູ່ເທດສະບານ ເມືອງ ສະໝ້ອຍ
5 ຕັ້ງຢູ່ເທດສະບານ ເມືອງ ຕະໂອ້ຍ
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 8.989 9.006
THB 301,42 303,65
CNY 1.233 1.248
EUR 9.928 9.980
VND 0,3817 0,3894
ວັນທີ: 01-06-2020 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :