ສາຂາ ຄຳມ່ວນ

ທີ່ຢູ່ ບ້ານທ່າແຂກກາງ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ
ເບີໂທລະສັບ 051 251341
ເບີແຝັກ 051 251341

ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ຄຳມ່ວນ

ຊື່ໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຢູ່ ເບີໂທລະສັບ ເບີແຝັກ
ໜ່ວຍບໍລິການ ໜອງບົກ ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງໜອງບົກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ 051 270316 051 270138
ໜ່ວຍບໍລິການ ມະຫາໄຊ ບ້ານໂພນສະອາດ, ເມືອງມະຫາໄຊ, ແຂວງຄຳມ່ວນ 051 251059 051 251059
ໜ່ວຍບໍລິການ ເຊບັ້ງໄຟ ບ້ານຂົວເຊບັ້ງໄຟ, ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ແຂວງຄຳມ່ວນ 051 260083 051 260083
ໜ່ວຍບໍລິການ ຫີນບູນ ບ້ານຄຳແກ້ວ, ເມືອງຫີນບູນ, ແຂວງຄຳມ່ວນ 051 214514 051 214514
ໜ່ວຍບໍລິການ ນາກາຍ ບ້ານອຸດົມສຸກ, ເມືອງນາກາຍ, ແຂວງຄຳມ່ວນ 051 620169 051 620169

ATM ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ຄຳມ່ວນ

No ທີ່ຕັ້ງ ATM ແຜນທີ່
1 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສາຂາ ຄຳມ່ວນ
2 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ
3 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງມະຫາໄຊ
4 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜອງບົກ
5 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ນາກາຍ
6 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຫີນບູນ
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 9.034 9.051
THB 314,80 317,03
CNY 1.264 1.280
EUR 10.117 10.169
VND 0,3905 0,3985
ວັນທີ: 10-07-2020 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :