ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ

ທີ່ຢູ່ ບ້ານນາຫຼວງ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ເບີໂທລະສັບ 071 260857
ເບີແຝັກ 071 260857

ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ

ຊື່ໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຢູ່ ເບີໂທລະສັບ ເບີແຝັກ
ໜ່ວຍບໍລິການ ນ້ຳບາກ ບ້ານໂພນສະອາດ, ເມືອງນ້ຳບາກ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 071 410292 071 410292
ໜ່ວຍບໍລິການ ຊຽງເງິນ ບ້ານປາກຂັນ, ເມືອງຊຽງເງິນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 071 450118 071 450118
ໜ່ວຍບໍລິການ ຜາໂຄມ ບ້ານຜາໂຄມ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 071 410220 071 410220

ATM ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ

No ທີ່ຕັ້ງ ATM ແຜນທີ່
1 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສາຂາ ຫລວງພະບາງ
2 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງຊຽງເງິນ
3 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງນ້ຳບາກ
4 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າ ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ
5 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າ ຕະຫຼາດໂພສີ
6 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າ ພະແນກການເງິນ
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 20.064 20.192
THB 591,41 597,27
CNY 2.753 2.780
EUR 21.123 21.330
VND 0,7980 0,8140
ວັນທີ: 22-09-2023 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :