ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ

ທີ່ຢູ່ ບ້ານນາຫຼວງ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ເບີໂທລະສັບ 071 252024
ເບີແຝັກ 071 252024

ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ

ຊື່ໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຢູ່ ເບີໂທລະສັບ ເບີແຝັກ
ໜ່ວຍບໍລິການ ນ້ຳບາກ ບ້ານໂພນສະອາດ, ເມືອງນ້ຳບາກ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 071 410292 071 410292
ໜ່ວຍບໍລິການ ຊຽງເງິນ ບ້ານປາກຂັນ, ເມືອງຊຽງເງິນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 071 253585 071 253585
ໜ່ວຍບໍລິການ ຜາໂຄມ ບ້ານຜາໂຄມ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 071 410220 071 410220

ATM ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ

No ທີ່ຕັ້ງ ATM ແຜນທີ່
1 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສາຂາ ຫລວງພະບາງ
2 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງຊຽງເງິນ
3 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງນ້ຳບາກ
4 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າ ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ
5 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າ ຕະຫຼາດໂພສີ
6 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າ ພະແນກການເງິນ
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 8.989 9.006
THB 301,42 303,65
CNY 1.233 1.248
EUR 9.928 9.980
VND 0,3817 0,3894
ວັນທີ: 01-06-2020 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :