ສາຂາ ໄຊຍະບູລີ

ທີ່ຢູ່ ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ເບີໂທລະສັບ 074 260024
ເບີແຝັກ 074 260024

ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ໄຊຍະບູລີ

ຊື່ໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຢູ່ ເບີໂທລະສັບ ເບີແຝັກ
ໜ່ວຍບໍລິການ ປາກລາຍ ບ້ານສີສະຫວ່າງ, ເມືອງປາກລາຍ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 074 550050 074 213195
ໜ່ວຍບໍລິການ ແກ່ນທ້າວ ບ້ານຈອມແກ້ວ, ເມືອງແກ່ນທ້າວ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 074 211838 074 211838
ໜ່ວຍບໍລິການ ຫົງສາ ບ້ານໂພນສະອາດ, ເມືອງຫົງສາ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 074 213165 074 213165
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງພຽງ ບ້ານເມືອງພຽງ, ເມືອງເມືອງພຽງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 074 263009 074 263009
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງເງິນ ບ້ານນ້ຳເງິນ, ເມືອງເມືອງເງິນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 074 214046 074 214046
ໜ່ວຍບໍລິການ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານໃໝ່ໜອງຊ້າງ, ເມືອງຊຽງຮ່ອນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 074 810044 074 810044
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງຄອບ ບ້ານທ່າບ່ອງ, ເມືອງເມືອງຄອບ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 074 710060 074 710060
ໜ່ວຍບໍລິການ ບໍ່ແຕນ ບ້ານນາສາງ, ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 074 217059 074 217058
ໜ່ວຍບໍລິການຍ່ອຍ ທົ່ງມີໄຊ ບ້ານບ ໃຫ່ຍ, ເມືອງທົ່ງມີໄຊ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 074 210036 074 210036

ATM ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ໄຊຍະບູລີ

No ທີ່ຕັ້ງ ATM ແຜນທີ່
1 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສາຂາ ໄຊຍະບູລີ
2 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງພຽງ
3 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງປາກລາຍ
4 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງຄອບ
5 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງຊຽງຮອນ
6 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງເງິນ
7 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງແກ່ນທ້າວ
8 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງບໍ່ແຕນ
9 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງຫົງສາ
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 21,946 22,086
THB 688.00 698.00
CNY 3,358 3,416
EUR 23,289 23,517
VND 0.87 0.88
ວັນທີ: 25-06-2024 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :