ສາຂາ ຊຽງຂວາງ

ທີ່ຢູ່ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ
ເບີໂທລະສັບ 061 213511
ເບີແຝັກ 061 213511

ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ຊຽງຂວາງ

ຊື່ໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຢູ່ ເບີໂທລະສັບ ເບີແຝັກ
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງຄຳ ບ້ານຈອມທອງ, ເມືອງເມືອງຄຳ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 061 212428 061 212428
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງຄູນ ບ້ານເພຍວັດ, ເມືອງເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 061 214001 061 214001
ໜ່ວຍບໍລິການ ທ່າໂທມ ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງທ່າໂທມ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 026 609001 026 609001
ໜ່ວຍບໍລິການ ໜອງແຮດ ບ້ານຖ້ຳໄຊ, ເມືອງໜອງແຮດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 061 218015 061 218016
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງໝອກ ບ້ານນາຂ້ອນ, ເມືອງເມືອງໝອກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 061 219051 061 219050

ATM ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ຊຽງຂວາງ

No ທີ່ຕັ້ງ ATM ແຜນທີ່
1 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສາຂາ ຊຽງຂວາງ
2 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງຄຳ
3 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ຕະຫຼາດໂພນສະຫວັນ
4 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງຄູນ
5 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ໜອງແຮດ
6 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງໝອກ
7 ຕັ້ງຢູ່ ໜ້າຕະຫຼາດນ້ຳງຳ ເມືອງແປກ
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 21,946 22,086
THB 688.00 698.00
CNY 3,358 3,416
EUR 23,289 23,517
VND 0.87 0.88
ວັນທີ: 25-06-2024 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :