ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ

ທີ່ຢູ່ ບ້ານນາເລົ່າ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ເບີໂທລະສັບ 041 252489
ເບີແຝັກ 041 252055

ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ

ຊື່ໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຢູ່ ເບີໂທລະສັບ ເບີແຝັກ
ໜ່ວຍບໍລິການ ອຸທຸມພອນ ບ້ານມະນີວົງໄຊ, ເມືອງອຸທຸມພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 041 431231 041 431173
ໜ່ວຍບໍລິການ ເຊໂປນ ບ້ານວົງວິໄລ, ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 041 214879 041 660311
ໜ່ວຍບໍລິການ ສອງຄອນ ບ້ານຫຼັກເມືອງ, ເມືອງສອງຄອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 041 530024 041 530024
ໜ່ວຍບໍລິການ ຈຳພອນ ບ້ານແກ້ງກອກ, ເມືອງຈຳພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 041 311137 041 311137
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງພີນ ບ້ານປະສົມໄຊ, ເມືອງເມືອງພີນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 041 214974 041 660466
ໜ່ວຍບໍລິການ ອາດສະພັງທອງ ບ້ານດົງເຫັນ, ເມືອງອາດສະພັງທອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 041 600162 041 600018
ໜ່ວຍບໍລິການ ວິລະບູລີ ບ້ານບຸ່ງຄຳ, ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 041 660255 041 660205
ໜ່ວຍບໍລິການຍ່ອຍ ວຽງສະຫວັນ ບ້ານວຽງສະຫວັນ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 041 213358 041 253219
ໜ່ວຍບໍລິການ ແດນສະຫວັນ ບ້ານແດນສະຫວັນ, ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 041 660428 041 660428
ໜ່ວຍບໍລິການຍ່ອຍຍ່ອຍອຸດົມວິໄລ ບ້ານອຸດົມວິໄລ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 041 260229 041 252756

ATM ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ

No ທີ່ຕັ້ງ ATM ແຜນທີ່
1 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ
2 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງພິນ
3 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ວິລະບູລີ
4 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ເຊໂປນ
5 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ສອງຄອນ
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 21.251 21.387
THB 653,50 658,50
CNY 2.997 3.052
EUR 22.334 22.553
VND 0,83 0,84
ວັນທີ: 19-04-2024 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :