ສາຂາ ຈຳປາສັກ

ທີ່ຢູ່ ບ້ານໂພນກຸງ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ
ເບີໂທລະສັບ 031 253143
ເບີແຝັກ 031 253143

ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ຈຳປາສັກ

ຊື່ໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຢູ່ ເບີໂທລະສັບ ເບີແຝັກ
ໜ່ວຍບໍລິການ ປາກຊ່ອງ ບ້ານວັດຫຼວງ, ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈຳປາສັກ 031 265010 031 265010
ໜ່ວຍບໍລິການ ໂພນທອງ ບ້ານທ່າຫຼວງ, ເມືອງໂພນທອງ, ແຂວງຈຳປາສັກ 031 500191 031 500191
ໜ່ວຍບໍລິການ ຈຳປາສັກ ບ້ານດອນຕະຫຼາດ, ເມືອງຈຳປາສັກ, ແຂວງຈຳປາສັກ 031 216010 031 216010
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງໂຂງ ບ້ານກາງໂຂງ, ເມືອງເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈຳປາສັກ 031 213028 031 213028
ໜ່ວຍບໍລິການ ປະທຸມພອນ ບ້ານຫຼັກ 40, ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈຳປາສັກ 031 218007 031 218007
ໜ່ວຍບໍລິການ ສຸຂຸມມາ ບ້ານສຸຂຸມາ, ເມືອງສຸຂຸມມາ, ແຂວງຈຳປາສັກ 031 213266 031 213266
ໜ່ວຍບໍລິການ ມູນລະປະໂມກ ບ້ານເວີນແຄນ, ເມືອງມູນລະປະໂມກ, ແຂວງຈຳປາສັກ 031 258016 031 258016
ໜ່ວຍບໍລິການ ນາກະສັງ ບ້ານນາກະສັງ, ເມືອງເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈຳປາສັກ 031 219088 031 219088

ATM ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ຈຳປາສັກ

No ທີ່ຕັ້ງ ATM ແຜນທີ່
1 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສາຂາ ຈຳປາສັກ
2 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໂຮງໝໍຈຳປາສັກ
3 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງປາກຊ່ອງ
4 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງຈຳປາສັກ
5 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງໂຂງ
6 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເມືອງ ມູນລະປະໂມກ
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 20.064 20.192
THB 591,41 597,27
CNY 2.753 2.780
EUR 21.123 21.330
VND 0,7980 0,8140
ວັນທີ: 22-09-2023 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :