ສາຂາ ວຽງຈັນ

ທີ່ຢູ່ ບ້ານນ້ຳລິນ, ເມືອງໂພງໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ
ເບີໂທລະສັບ 023 212092
ເບີແຝັກ 023 212092

ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ວຽງຈັນ

ຊື່ໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຢູ່ ເບີໂທລະສັບ ເບີແຝັກ
ໜ່ວຍບໍລິການ ທຸລະຄົມ ບ້ານເກິນກາງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ 023 241056 023 241056
ໜ່ວຍບໍລິການ ວັງວຽງ ບ້ານສະຫວ່າງ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ 023 511065 023 511065
ໜ່ວຍບໍລິການ ຊະນະຄາມ ບ້ານຊະນະຄາມ, ເມືອງຊະນະຄາມ, ແຂວງວຽງຈັນ 023 600036 023 600036
ໜ່ວຍບໍລິການ ກາສີ ບ້ານພູຄຳ, ເມືອງກາສີ, ແຂວງວຽງຈັນ 023 700047 023 700047
ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ 52 ບ້ານນາເລົ່າ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ 023 331454 023 331454
ໜ່ວຍບໍລິການ ຫີນເຫີບ ບ້ານຫີນເຫີບເໜືອ, ເມືອງຫີນເຫີບ, ແຂວງວຽງຈັນ 021 254184 021 254184
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງເຟືອງ ບ້ານເລົ່າຄຳ, ເມືອງເມືອງເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ 023 650013 023 650013
ໜ່ວຍບໍລິການ ລ້ອງຊານ ບ້ານຄອນວັດ, ເມືອງລ້ອງຊານ, ແຂວງວຽງຈັນ 023 281005 023 281005
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງໝື່ນ ບ້ານໂນນໄຮ, ເມືອງເມືອງໝື່ນ, ແຂວງວຽງຈັນ 023 651015 023 651015
ໜ່ວຍບໍລິການ ອານຸວົງ ບ້ານພູຫົວຊ້າງ, ເມືອງອານຸວົງ, ແຂວງວຽງຈັນ 023 280003 023 280003
ໜ່ວຍບໍລິການ ວຽງຄຳ ບ້ານໂພນໝີ, ເມືອງວຽງຄຳ, ແຂວງວຽງຈັນ 023 431668 023 431668

ATM ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ວຽງຈັນ

No ທີ່ຕັ້ງ ATM ແຜນທີ່
1 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສາຂາ ແຂວງວຽງຈັນ
2 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງເຟືອງ
3 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງວັງວຽງ
4 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງກາສີ
5 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ທຸລະຄົມ
6 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ອະນຸວົງ
7 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ 52
8 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ວຽງຄຳ
9 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ຫີນເຫີບ
10 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ຊະນະຄາມ
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 8.989 9.006
THB 303,62 305,85
CNY 1.238 1.253
EUR 10.118 10.170
VND 0,3855 0,3933
ວັນທີ: 05-06-2020 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :