ສາຂາ ຫຼວງນ້ຳທາ

ທີ່ຢູ່ ບ້ານວຽງທອງ, ເມືອງນ້ຳທາ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
ເບີໂທລະສັບ 086 211088
ເບີແຝັກ 086 211088

ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ຫຼວງນ້ຳທາ

ຊື່ໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຢູ່ ເບີໂທລະສັບ ເບີແຝັກ
ໜ່ວຍ​​ບໍລິການ ເມືອງສິງ ບ້ານຊຽງແລ, ເມືອງເມືອງສິງ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 086 400001 086 213020
ໜ່ວຍ​​ບໍລິການ ເມືອງລອງ ບ້ານຈອມແຈ້ງ, ເມືອງເມືອງລອງ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 086 219050 086 219050
ໜ່ວຍ​​ບໍລິການ ວຽງພູຄາ ບ້ານດົງວຽງ, ເມືອງວຽງພູຄາ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 086 215030 086 215030
ໜ່ວຍ​​ບໍລິການ ນາແລ ບ້ານວັງມີໄຊ, ເມືອງນາແລ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 086 219023 086 219023

ATM ຂຶ້ນກັບ: ສາຂາ ຫຼວງນ້ຳທາ

No ທີ່ຕັ້ງ ATM ແຜນທີ່
1 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສາຂາ ຫລວງນ້ຳທາ
2 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜວ່ຍບໍລິການ ເມືອງສິງ
3 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງວຽງພູຄາ
4 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງລອງ
5 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໜ່ວຍບໍລິການ ນາແລ
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 21,337 21,473
THB 659.90 666.50
CNY 3,009 3,064
EUR 22,911 23,135
VND 0.82 0.83
ວັນທີ: 28-05-2024 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :