ສະໝັກວຽກ

ເຖິງ: ບັນດາ ທ່ານ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຕ້ອງການເຮັດວຽກນຳ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ (ທສກ) ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ ໄອທີ (IT), ບັນຊີ-ບໍລິການ, ສິນເຊື່ອ, ການຕະຫຼາດ, ນິຕິກໍາ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ເປັນສັນຊາດລາວ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ຮັກວຽກທີ່ຕົນສະໝັກ ຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

I. ວິທີໃນການສະໝັກ: ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1). ເອກະສານປະກອບ :
1. ຟອມສະໝັກງານ ຂອງທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ( ສາມາດດາວໂລດໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ ທສກ ແລະ ພົວພັນ ເອົາທີ່ພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ທສກ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ໃນໂມງລັດຖະການ )
2. ໃບຄໍາຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ;
3. ປະຫວັດຫຍໍ້ 4 ໜ້າ ຂອງຜູ້ກ່ຽວ ;
4. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື Passport ແລະ ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ ;
5. ໃບແຈ້ງໂທດຈາກສານ ( ບໍ່ເກີນ 03 ເດືອນ) ;
6. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ຕາມເງື່ອນໄຂແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງງານ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສໍາເລັດການສຶກສາແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບໃບປະກາດ (ລໍຖ້າຮັບໃບປະກາດ) ສາມາດສະໝັກໄດ້ໂດຍການສໍາເນົາໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ໃບຄະແນນ ສະບັບຕົ້ນ ມາພ້ອມເວລາຢືນໃບສະໝັກ;
7. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່;
8. ໃບກວດກາສຸຂະພາບ ;
9. ໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ປົກຄອງ ( ໃບຄໍ້າປະກັນ );
10. ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 ຈໍານວນ 03 ໃບ ( ຖ່າຍບໍ່ເກີນ 03 ເດືອນ ).

2). ການສົ່ງເອກະສານສະໝັກ ຢູ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ຕ່າງແຂວງ:

- ການຍື່ນເອກະສານສະໝັກຢູ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ( ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) : ໃຫ້ນໍາເອກະສານທີ່ປະກອບສໍາເລັດຍື່ນພະແນກຈັດຕັ້ງແລະ ພະນັກງານ ຊັ້ນ 5 ທສກ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ເຊີ່ງຈະເປີດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 24/08/2020 ຫາ 21/09/2020 ໃນໂມງລັດຖະການ
- ການຍື່ນເອກະສານຢູ່ສາຂາຕ່າງແຂວງ: ສາມາດໄປຍື່ນເອກະສານ ແຕ່ວັນທີ 24-18/09/2020 ຢູ່ ທສກ ສາຂາ ໄກ້ບ້ານທ່ານ ໃນໂມງລັດຖະການ ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ເວັບໄຊ: www.apb.com.la ຫຼື ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ (ເບີໂທ 030 5409092 ແລະ 030 5458373) .

ລາຍລະອຽດການສະໝັກ...>> ແບບຟອມສະໝັກວຽກ>>
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 9.181 9.198
THB 317,65 320,00
CNY 1.349 1.358
EUR 10.657 10.712
VND 0,3922 0,4001
ວັນທີ: 23-09-2020 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :