ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ເງິນຝາກ: ບັນຊີຝາກປະຢັດ
ຄຸນລັກສະນະ:
      ເປັນທາງເລືອກສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ມີລາຍຮັບປະຈໍາ ແລະ ຕ້ອງການສະສົມເງິນໃນໄລຍະສັ້ນ ມີຄວາມສະດວກໃນການເບີກຖອນດ້ວຍປື້ມເງິນຝາກ ໄດ້ທຸກເວລາໃນໂມງລັດຖະການ, ນອກນັ້ນຍັງສາມາດ ໃຊ້ບໍລິການເພື່ອໂອນຊຳລະສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ເຊັ່ນ: ນ້ຳປະປາ,ໄຟ້າ, ໂທລະສັບ ແລະ ອື່ນໆ
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:
  • ເປັນບັນຊີທີ່ໃຊ້ການການປະຢັດ ສະສົມ ທ້ອນໂຮມເງິນໃນໄລຍະສັ້ນ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ໃນການຝາກ-ຖອນໄດ້ທຸກເວລາ
  • ສາມາດຝາກ-ຖອນ ໄດ້ຢູ່ທຸກສາຂາ ແລະ ຫນ່ວຍບໍລິການ ທສກ ໃນທົ່ວປະເທດ
  • ທ່ານ ສາມາດຮັບດອກເບັ້ຍ ຕາມທີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ກໍ​ານົດໄວ້​ໃນ​ແຕ່ລະ​​ໄລຍະ.
ປະເພດສະກຸນຂອງເງິນຝາກມີ:
ສະກຸນເງິນກີບ, ສະກຸນເງິນໂດລາ, ສະກຸນເງິນບາດ
ວົງເງິນຝາກເບື້ອງຕົ້ນ:
  • ວົງເງິນເປີດບັນຊີ ແລະ ຍອດເຫຼືອຕໍ່າສຸດ:
ສະກຸນເງິນກີບ= 50.000 ກີບ, ສະກຸນໂດລາ= 10 USD, ສະກຸນເງິນບາດ= 200 THB
ອັດຕາດອກເບັ້ຍ:
      ທະນາຄານ ຈະໂອນ ດອກເບັ້ຍເຂົ້າບັນຊີໃຫ້ທ່ານ ໃນວັນທີ 30/06 ແລະ 31/12 ຂອງທຸກປີ
ເງື່ອນໃຂການໃຊ້ບໍລິການ:
  • ຈໍານວນເງິນເປີດບັນຊີຂັ້ນຕົ້ນ 50.000 ກີບ, 10 USD, 200 THB ຂື້ນໄປ
  • ຖ້າເປັນພົນລະເມືອງລາວ: ຕ້ອງມີບັດປະຊາຊົນ, ປື້ມ ສຳມະໂນຄົວ, ບັດພະນັກງານ,ບັດ ທະຫານ, ບັດຕຳຫລວດ, ​ໃບ​ຂັບ​ຂີ່.
  • ຖ້າເປັນພົນລະເມືອງ ລາວທີ່ບໍ່ຕັ້ງພູມລໍາເນົາຢູ່ລາວ: ຕ້ອງມີຫນັງສືເດີນທາງ, ເອກະສານຮັບປະກັນ ຂອງບຸກຄົນ ທີ່ຕັ້ງພູມລຳເນົາໃນລາວ.
  • ຖ້າເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ: ຕ້ອງມີບັດຕ່າງດ້າວຖາວອນ, ຫນັງສືເດີນທາງ, ບັດແຮງງານ (ອອກໂດຍກະຊວງແຮງງານ), ບັດພະນັກງານສະຖານທູດ ຫລື ອົງການສາກົນອອກໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
  • ຂຽນແບບຟອມ ເປີດບັນຊີ ຕາມທີ່ທາງທະນາຄານກໍານົດໃຫ້