ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ກ່ຽວກັບ ທສກ: ທີ່ຕັ້ງທະນາຄານ, ສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການ

 • ສາຂາພາກເໜືອ
 1. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາຜົ້ງສາລີ

​ບ້ານ ແສນ​ສາລີ, ​ເມືອງ​ຜົ້ງ​ສາລີ, ​ແຂວງ ຜົ້ງ​ສາລີ
​ໂທ : ( 856-88 ) 210135, 210465
​ແຟັກ:( 856-88 ) 210016, 210136

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​​ເມືອງ​ບຸນ​ເໜືອ

ບ້ານ ​​​ໂພນ​ໂຮມ, ເມືອງ ບຸນ​ເໜືອ, ແຂວງ ຜົ້ງ​ສາລີ
ໂທ   : ( 856-88 ) 210803
ແຟັກ: ( 856-88 )  210803

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​​ເມືອງ​ຂວາ

ບ້ານ ​​​ໂພ​ໄຊ​ໃຕ້, ເມືອງ ຂວາ, ແຂວງ ຜົ້ງ​ສາລີ
ໂທ  : ( 856-88 ) 210945
ແຟັກ : ( 856-88 )  210945

 1. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ບ້ານ ຫ້ວຍ​ຊາຍ​ໃຕ້, ​ເມືອງ ຫ້ວຍ​ຊາຍ, ​ແຂວງ ບໍ່​ແກ້ວ
​ໂທ  :  ( 856-84 ) 211493
​ແຟັກ : ( 856-84 ) 211937

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ດ່ານຖິ່ນ

ບ້ານ ​​​ໂພນ​ສະ​ຫ່ວາງ, ເມືອງ ຫ້ວຍ​ຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່​ແກ້ວ
ໂທ   : ( 856-84 ) 030 5120538
ແຟັກ: ( 856-84 )  030 5120538

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​​ເມືອງ​ຕົ້ນ​ເຜິ້ງ

ບ້ານ ​​​ພອນ​ສະຫວັນ, ເມືອງ ຕົ້ນ​ເຜິ້ງ, ແຂວງ ບໍ່​ແກ້ວ
ໂທ   : ( 856-84 ) 211478
ແຟັກ: ( 856-84 )  211478

 1. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ບ້ານ ວຽງທອງ, ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
ໂທ :  (856-86) 260010, 260011, 211088, 212063
ແຟັກ: (856-86) 312074, 211341, 260005

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ສິງ

ບ້ານ ​​ຊຽງແລ, ເມືອງ ສິງ, ແຂວງ  ຫຼວງນ້ຳທາ
ໂທ   : ( 856-88 ) 213020
ແຟັກ: ( 856-86 )  400001

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ວຽງພູຄາ

ບ້ານ ​​ດົງວຽງ, ເມືອງ ວຽງພູຄາ, ແຂວງ  ຫຼວງນ້ຳທາ
ໂທ : ( 856-86 ) 212401
ແຟັກ : ( 856-86 ) 212401

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ລອງ

ບ້ານ ​​ຈອມແຈ້ງ, ເມືອງ ລອງ, ແຂວງ  ຫຼວງນ້ຳທາ
ໂທ  : ( 856-86 ) 500031
ແຟັກ : ( 856-86 ) 500031

 1. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ

ບ້ານ ໜອງແມງດາ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
ໂທ : (856-81)  211150
ແຟັກ:(856-81) 211151

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ຮຸນ

ບ້ານ ​​ໂພນສະຫວາດ, ເມືອງ ຮຸນ, ແຂວງ  ອຸດົມໄຊ
ໂທ  : ( 856-81 ) 212274
ແຟັກ : ( 856-81 )  212274

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ປາກແບງ

ບ້ານ ​​ປາກແບງ, ເມືອງ ປາກແບງ, ແຂວງ  ອຸດົມໄຊ
ໂທ : ( 856-81 )  030 9281151, 020 98888047
ແຟັກ : ( 856-81 ) 030 9281151

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ນາ​ໝໍ້

ບ້ານ ​​ຫ້ວຍ​ອ່ອນ, ເມືອງ ນາ​ໝໍ້, ແຂວງ  ອຸດົມໄຊ
ໂທ : ( 856-81 )  212853
ແຟັກ : ( 856-81 ) 212853

 1. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ

ຖະໜົນ ເລກທ່ີ13ເໜືອ, ບ້ານນາຫຼວງ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ໂທ  : ( 856-71) 252024, 212360
ແຟັກ: ( 856-71) 252995

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ນ້ຳບາກ

ຖະໜົນ: ເລກ1 ສາຍເໜືອ, ບ້ານ ​​ໂພນສະອາດ, ເມືອງ ນ້ຳບາກ, ແຂວງ  ຫຼວງພະບາງ
ໂທ   : ( 856-71 ) 410292
ແຟັກ : ( 856-71 ) 410292

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ຊຽງ​ເງິນ

ຖະໜົນເລກ13ເໜືອ, ບ້ານ ​​ປາກ​ຂັນ, ເມືອງ  ຊຽງ​ເງິນ, ແຂວງ  ຫຼວງພະບາງ
ໂທ : ( 856-71 ) 253585
ແຟັກ : ( 856-71 ) 253585

 1. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາໄຊຍະບູລີ

ບ້ານ ​ສີເມືອງ, ​ເມືອງ ​ໄຊຍະບູລີ, ​ແຂວງ​ ໄຊຍະບູລີ
ໂທ : ( 856-74 ) 211028, 211482
ແຟັກ: ( 856-74 ) 211028

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ຫົງສາ

ບ້ານ ​​ໂພນສະອາດ, ເມືອງ ຫົງສາ, ແຂວງ  ໄຊຍະບູລີ
ໂທ  : ( 856-74 ) 213165
ແຟັກ : ( 856-74 ) 213165

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ປາກລາຍ

ບ້ານ ​​ສີສະຫວ່າງ, ເມືອງ ປາກລາຍ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
ໂທ  : ( 856-74 ) 213195, 550050
ແຟັກ : ( 856-74 ) 213195

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ

ບ້ານ ​​ຈອມແກ້ວ, ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ, ແຂວງ  ໄຊຍະບູລີ
ໂທ : ( 856-74 ) 211838
ແຟັກ : ( 856-74 ) 211838

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ພຽງ

ບ້ານ ​​ເມືອງພຽງ, ເມືອງ ພຽງ, ແຂວງ  ໄຊຍະບູລີ
ໂທ   : ( 856-74 ) 263008
ແຟັກ: ( 856-74 ) 263008

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ​ເງິນ

ບ້ານ ​​ນໍ້າ​ເງິນ, ເມືອງ ​ເງິນ, ແຂວງ  ໄຊຍະບູລີ
ໂທ   : ( 856-74 ) 214046
ແຟັກ: ( 856-74 ) 214046

 • ສາຂາພາກກາງ
 1. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ

ຖະໜົນ ວິລະ​ຊົນ, ບ້ານ ​ໂພນ​ສະ​ຫ່ວາງ, ​ເມ​ືອງ ​ແປກ, ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ
ໂທ : ( 856-61 ) 312376, 213396
ແຟັກ: ( 856-61 ) 312042

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ຄໍາ

ຖະໜົນ ​ເລກ 06, ບ້ານ ​​ຈອມທອງ , ເມືອງ ຄຳ, ແຂວງ  ຊຽງຂວາງ
ໂທ   : ( 856-61 ) 212428
ແຟັກ: ( 856-61 )  212428

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ຄູນ

ຖະໜົນ ​1 D, ບ້ານ ​​ເພຍວັດ , ເມືອງ ຄູນ, ແຂວງ  ຊຽງຂວາງ
ໂທ   : ( 856-61 ) 214001
ແຟັກ: ( 856-61 )  030 5171890

 1. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາແຂວງຫົວພັນ

ຖະໜົນ ຜາທີ່, ບ້ານ ພັນໄຊ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ ແຂວງ ຫົວພັນ
ໂທ :  ( 856-64 ) 312224
ແຟັກ: ( 856-64 ) 312133

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ຊໍາໃຕ້

ບ້ານ ​​ພັນສະຫວັນ , ເມືອງ ຊໍາໃຕ້, ແຂວງ ຫົວພັນ
ໂທ  : ( 856-64 )  314415
ແຟັກ : ( 856-64 )  314415

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ວຽງໄຊ

ບ້ານ ​​ນາໄກ່ , ເມືອງ ວຽງໄຊ, ແຂວງ ຫົວພັນ
ໂທ  : ( 856-64 )  312342
ແຟັກ : ( 856-64 )  312342

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ແອດ

ບ້ານ ​​ເມືອງແອດ , ເມືອງ ແອດ, ແຂວງ ຫົວພັນ
ໂທ   : ( 856-64 )  311001
ແຟັກ : ( 856-64 )  265000

 1. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາແຂວງວຽງຈັນ

ຖະໜົນ 13 ​ເໜືອ, ບ້ານ ນ້ຳລິນ, ​ເມືອງ ​ໂພນ​ໂຮງ, ​ແຂວງ​ວຽງຈັນ
​ໂທ  : ( 856-23) 212092
​ແຟັກ: ( 856-23) 211016, 211036

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ທຸລະຄົມ

ຖະໜົນ ​ເລກ 10, ບ້ານ ​​ເກິນກາງ , ເມືອງ ທຸລະຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
ໂທ   : ( 856-23)  241056
ແຟັກ: ( 856-23)  241056

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ວັງ​ວຽງ

ບ້ານ ​​ສະຫວ່າງ , ເມືອງ ວັງ​ວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
ໂທ   : ( 856-23)  511065
ແຟັກ: ( 856-23)  511065

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ກາສີ

ຖະໜົນ ​ເລກ  13 ​ເໜືອ, ບ້ານ ​​ພູ​ຄໍາ, ເມືອງ ກາສີ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
ໂທ   : ( 856-23)  700047
ແຟັກ: ( 856-23)  700047

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ຊະນະ​ຄາມ

ຖະໜົນ ​ເລກ 02, ບ້ານ ​​ຊະນະ​ຄາມ, ເມືອງ ຊະນະ​ຄາມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
ໂທ   : ( 856-23)  600036
ແຟັກ : ( 856-23)  600036

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ​ເຟືອງ

ບ້ານ ​​​ເລົ່າ​ຄໍາ, ເມືອງ ​ເຟືອງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
ໂທ   : ( 856-23) 650013
ແຟັກ : ( 856-23) 650013

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ຮົມ

ບ້ານ ​​ຄອນ​ວັດ, ເມືອງ ຮົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
ໂທ   : ( 856-23) 281005
ແຟັກ: ( 856-23) 281005

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ຫຼັກ 52

ຖະໜົນ ​ເລກ  13 ​ເໜືອ, ບ້ານ ນາ​ເລົາ​​, ເມືອງ ​ໂພນ​ໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
ໂທ   : ( 856-23) 331454
ແຟັກ: ( 856-23) 331454

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ຫີນ​ເຫີບ

ຖະໜົນ ​ເລກ  13 ​ເໜືອ, ບ້ານ ​​ຫີນ​ເຫີບ​ເໜືອ, ເມືອງ ຫີນ​ເຫີບ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
ໂທ   : ( 856-23) 254184
ແຟັກ : ( 856-23) 25418

 1. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

58 ຖະໜົນ​ແຫ່ງ​ບຸນ ບ້ານ ຫາຍ​ໂສກ, ​ເມືອງ ຈັນທະ​ບູລີ, ນະຄອນຫລວງ​ວຽງຈັນ
​ໂທ   : ( 856-21 ) 244191, 244192
​ແຟັກ: ( 856-21 ) 217948, 216051

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​ຫາດ​ຊາຍ​ຟອງ

ບ້ານ ​ທ່າ​ມ່ວງ, ເມືອງ ຫາດ​ຊາຍ​ຟອງ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ
ໂທ  : ( 856-21 ) 832084
ແຟັກ : ( 856-21 ) 832084

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ໄຊ​ທານີ

ບ້ານ ​ດອນ​ໜູນ, ເມືອງ ​ໄຊ​ທານີ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ
ໂທ   : ( 856-21 ) 732075
ແຟັກ : ( 856-21 ) 732075

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ປາກງື່ມ

ບ້ານ ​​ໄຮ່, ເມືອງ ​ປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ
ໂທ : ( 856-21 ) 890221, 890245
ແຟັກ : ( 856-21 ) 890221

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ດົງ​ໂດກ

ບ້ານ ​​ດົງ​ໂດກ, ເມືອງ ​​ໄຊ​ທານີ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ
ໂທ : ( 856-21 ) 771502
ແຟັກ : ( 856-21 ) 771502

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ

ບ້ານ ​​ວັດ​ໄຕ, ເມືອງ ​ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ
ໂທ   : ( 856-21 ) 520679
ແຟັກ : ( 856-21 ) 222337

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ນາ​ຊາຍ​ທອງ

ບ້ານ ​​ດົງ​ຫລວງ, ເມືອງ ​ນາ​ຊາຍ​ທອງ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ
ໂທ   : ( 856-21 ) 640108
ແຟັກ: ( 856-21 ) 640108

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ໄຊ​ເສດ​ຖາ
ບ້ານ ວຽງ​ຈະ​ເລີ​ນ, ​ເມືອງ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ
ໂທ   : ( 856-21 ) 265655
​ແຟັກ: ( 856-21 ) 265656
 • ໜ່ວຍ​ບໍລິການ ສີ​ສັດຕະ​ນາກ
ບ້ານ ສະພານ​ທອງ​ເໜືອ, ​ເມືອງ ​ສີ​ສັດຕະ​ນາກ
ໂທ   : ( 856-21 ) 486242
​ແຟັກ: ( 856-21 ) 486242
 • ໜ່ວຍ​ບໍລິການ ທ່າ​ງ່ອນ
ບ້ານ ທ່າ​ງ່ອນ, ​ເມືອງ ​ໄຊ​ທານີ
ໂທ   : ( 856-21 ) 961008-09
​ແຟັກ: ( 856-21 ) 752322
 1. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

ຖະໜົນ 13 ໃຕ້, ບ້ານ​ໂພນໄຊ, ​ເມືອງ ປາກ​ຊັນ, ​ແຂວງ ບໍລິ​ຄໍາ​ໄຊ
​ໂທ  : ( 856-54 ) 280039, 790853
ແຟັກ: ( 856-54 ) 280040

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​ທ່າ​ພະ​ບາດ

ຖະໜົນ 13 ​ໃຕ້, ບ້ານ ​ທ່າ​ບົກ, ເມືອງ ທ່າ​ພະ​ບາດ, ແຂວງ ບໍລິ​ຄໍາໄຊ
ໂທ   : ( 856-54 ) 530235
ແຟັກ : ( 856-54 ) 530235

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​ຄໍາ​ເກີດ

ຖະໜົນ ສອນ​ໄຊ​ຄຳ, ບ້ານ ​ຫຼັກ 20, ເມືອງ ຄຳ​ເກີດ, ແຂວງ ບໍລິ​ຄໍາ​ໄຊ
ໂທ   : ( 856-54 ) 341130
ແຟັກ: ( 856-54 ) 341130

 1. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາແຂວງຄໍາມ່ວນ

​ຖະໜົນ ກຸລະວົງ, ບ້ານ ​ທ່າແຂກກາງ, ​ເມືອງ​ທ່າ​ແຂກ, ​ແຂວງ​ຄໍາ​ມ່ວນ
​ໂທ   : (856-51) 212292, 250953, 250954
​ແຟັກ: (856-51) 212629, 251153

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​ເມືອງ​ມະຫາ​ໄຊ

ຖະໜົນ 12B, ບ້ານ ​ໂພນ​ສະອາດ, ເມືອງ ມະຫາ​ໄຊ, ແຂວງຄຳ​ມ່ວນ
ໂທ   : ( 856-51 ) 251059
ແຟັກ: ( 856-51 ) 251059

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​​ເມືອງໜອງບົກ

ບ້ານ ​ສີ​ບຸນ​ເຮືອງ, ເມືອງ ໜອງບົກ, ແຂວງຄຳ​ມ່ວນ
ໂທ   : ( 856-51 ) 270316
ແຟັກ: ( 856-51 ) 270138

 1. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາແຂວງສະຫັວນນະເຂດ

ຖະໜົນ ນາເລົ່າ, ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ
ໂທ   : ( 856-41 ) 212523
ແຟັກ: ( 856-41 ) 212586

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ອຸທຸມພອນ

ຖະໜົນ ເລກ 9, ບ້ານ ມະນີວົງໄຊ, ເມືອງ ອຸທຸມພອນ, ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ
ໂທ : ( 856-41 ) 431173
ແຟັກ : ( 856-41 ) 431173

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ຈຳພອນ

ບ້ານ ແກ້ງກອກ, ເມືອງ ຈຳພອນ, ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ
ໂທ  : ( 856-41 ) 311137
ແຟັກ : ( 856-41 ) 311137

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ສອງ​ຄອນ

ຖະໜົນ ​ເລກ 13 ​ໃຕ້, ບ້ານ ຫຼັກ​ເມືອງ, ເມືອງ ສອງ​ຄອນ, ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ
ໂທ   : ( 856-41 ) 530024
ແຟັກ: ( 856-41 ) 530024

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​ເຊ​ໂປ​ນ

ຖະໜົນ ​ເລກ 9, ບ້ານ ອຸດົມ​ສຸກ, ເມືອງ ​ເຊ​ໂປ​ນ, ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ
ໂທ   : ( 856-41 ) 660311
ແຟັກ: ( 856-41 ) 241899

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ​ອາດ​ສະພັງ​ທອງ

ຖະໜົນ ​ເລກ 9, ບ້ານ ອາດສະພັງ​ທອງ, ເມືອງ ​ອາດ​ສະພັງ​ທອງ, ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ
ໂທ   : ( 856-41 ) 600018
ແຟັກ: ( 856-41 ) 600018

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງພິນ

ຖະໜົນ ​ເລກ 9, ບ້ານ ປະສົມ​ໄຊ, ເມືອງ ​ພິນ, ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ
ໂທ   : ( 856-41 ) 214974
ແຟັກ: ( 856-41 ) 660466

 • ສາຂາພາກໃຕ້
 1. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາແຂວງຈໍາປາສັກ

ຖະໜົນ​ເລກທີ 13 ​ໃຕ້ , ບ້ານ ສວນ​ສະຫັວນ, ​ເມືອງ ປາກ​ເຊ, ​ແຂວງ ຈຳປາ​ສັກ
​ໂທ   : ( 856-31 ) 260182, 251501
​ແຟັກ: ( 856-31 ) 253143

 • ໜ່ວຍ​ບໍລິການ ​ເມືອງ​ໂພນ​ທອງ

ຖະໜົນ​ເລກທີ 10 B,  ບ້ານ ທ່າ​ຫຼວງ, ​ເມືອງ ​ໂພນ​ທອງ, ​ແຂວງ ຈຳປາ​ສັກ
​ໂທ   : ( 856-31 ) 500191
​ແຟັກ: ( 856-31 ) 500191

 • ໜ່ວຍ​ບໍລິການ ​ເມືອງ​ຈໍາປາ​ສັກ

ຖະໜົນ 14 B,  ບ້ານ ດອນ​ຕະຫຼາດ, ​ເມືອງ ຈຳປາ​ສັກ, ​ແຂວງ ຈຳປາ​ສັກ
​ໂທ   : ( 856-31 ) 216010
​ແຟັກ: ( 856-31 ) 216010

 • ໜ່ວຍ​ບໍລິການ ​ເມືອງ​ປາກ​ຊ່ອງ

ຖະໜົນ 16 B, ບ້ານ ວັດ​ຫຼວງ, ​ເມືອງ ປາກ​ຊ່ອງ, ​ແຂວງ ຈຳປາ​ສັກ
​ໂທ   : ( 856-31 ) 265010
​ແຟັກ: ( 856-31 ) 265010

 • ໜ່ວຍ​ບໍລິການ ​ເມືອງ ​ໂຂງ

ຖະໜົນ ດອນ​ໂຂງ, ບ້ານ ກາງ​ໂຂງ, ​ເມືອງ ​ໂຂງ, ​ແຂວງ ຈຳປາ​ສັກ
​ໂທ   : ( 856-31 ) 213669
ແຟັກ: ( 856-31 ) 213028

 1. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາແຂວງສາລະວັນ

ຖະໜົນ ເລກທີ 20, ບ້ານ ຫຼັກສອງ, ເມືອງ  ສາລະວັນ,  ແຂວງ  ສາລະວັນ
ໂທ :  ( 856-34 ) 211666, 211261, 211086, 211168
ແຟັກ: (856-34 ) 211206, 211086, 211168

 • ໜ່ວຍ​ບໍລິການ ​ເມືອງ ​ເລົ່າງາມ

ຖະໜົນ ເລກທີ 20, ບ້ານ ໂນນເດື່ອ, ​ເມືອງ ​ເລົ່າງາມ, ​ແຂວງ ສາລະວັນ
​ໂທ   : ( 856-34 ) 300029
​ແຟັກ: ( 856-34 )  300029

 • ໜ່ວຍ​ບໍລິການ ​ເມືອງ ​ຄົງເຊໂດນ

ຖະໜົນ ເລກທີ 13, ບ້ານ ຄົງຄຸ້ມ5, ​ເມືອງ ​ຄົງເຊໂດນ, ​ແຂວງ ສາລະວັນ
​ໂທ   : ( 856-34 ) 411063
​ແຟັກ: ( 856-34 )  411063

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ລະຄອນເພັນ

ໂທ, ແຟັກ : ( 856- 34 ) 400001

 1. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາແຂວງເຊກອງ

ຖະໜົນ ທີ 16, ບ້ານ ທ່າ​ຫຼວງ, ​ເມືອງ ລະ​ມາ​ມ, ​ແຂວງ ​ເຊ​ກອງ
​ໂທ :  ( 856-38 )  211154,  211640
​ແຟັກ: ( 856-38 )  211154,  211640

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງທ່າ​ແຕ່ງ

ຖະໜົນ ​ເລກທີ 16,  ບ້ານ ທ່າ​ແຕ່ງ​ເໜືອ, ເມືອງ ທ່າ​ແຕ່ງ, ແຂວງ  ​ເຊ​ກອງ
ໂທ   : ( 856-34 ) 211962, ( 856-34 ) 211962 
ແຟັກ: ( 856-38 ) 400004, ( 856-38 ) 400004

 1. ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາແຂວງອັດຕະປື

ຖະໜົນ 16 A ບ້ານ ເວີນແຄນ, ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື
ໂທ : ( 856-36 ) 211021
ແຟັກ : ( 856-36 ) 211655

 • ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງໄຊເສດຖາ

ຖະໜົນ 18B ບ້ານ ຝັ່ງແດງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ອັດຕະປື
ໂທ : ( 856-36 ) 213014
ແຟັກ : ( 856-36 ) 213014