ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ: ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ
 ປະກາດນຳໃຊ້ ວັນທີ 18 ເດືອນ ສິງຫາ 2016
 

ປະເພດເງິນຝາກ

ສະກຸນເງິນ/ອັດຕາດອກເບ້ຍ % / ປີ

LAK

USD

THB

ຝາກບໍ່ມີກຳນົດ:

ຝາກກະແສລາຍວັນ/ຝາກປະຈຳວັນ

-

-

-

ຝາກປະຢັດ

1.91

0.70

0.70

ຝາກມີກຳນົດ:

 • 03 ເດືອນ

3.20

1.00

1.00

 • 06 ເດືອນ

4.02

2.00

2.00

 • 12 ເດືອນ

5.72

3.00

3.00

 • 24 ເດືອນ

6.84

3.75

3.75

 • 36 ເດືອນ

6.90

-

-

 • 48 ເດືອນ

6.97

-

-

 • 60 ເດືອນ

7.04

-

-

ຂໍ້​ແນ​ະນໍາ:
ຈໍານວນ​ເງິນ​ຝາກ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ/​ເງິນ​ຝາກ​ຂັ້ນຕໍ່າ:
 • ກະ​ແສ​ລາຍວັນສະກຸນ​ກີບ 100.000 LAK, ​ໂດ​ລາ 50 USD, ບາດ​​ໄທ 2.000 THB.
 • ຝາກ​ປະຢັດສະກຸນ​ກີບ 20.000 LAK, ​ໂດ​ລາ 10 USD, ບາດ​​ໄທ 200 THB.
 • ຝາ​ກມີ​ກໍານົດສະກຸນ​ກີບ 500.000 LAK, ​ໂດ​ລາ 100 USD, ບາດ​​ໄທ 2.000 THB.
 • ສໍາລັບ​ດອກ​ເບ້ຍເງິນ​ຝາກ​​ນິຕິບຸກຄົນ ​ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ສາ​ຂາ​ນໍາ​ສະ​ເໜີ​ສໍານັກງານ​ໃຫຍ່ ​ເພື່ອ​ຂໍ​ອະນຸມັດ​ໃນ​ແຕ່ລະກໍລະນີ