ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ສິນເຊື່ອ: ເງິນກູ້ສ່ວນບຸກຄົນ

ເປົ້າໝາຍສິນເຊື່ອ :

 • ຂະ​ແໜງ​ການ ກະສິກໍາ-ປ່າ​ໄມ້.
 • ຂະ​ແໜງ​ການ ອຸດ​ສະຫະ​ກຳ-ຫັດ​ທະ​ກຳ.
 • ຂະແໜງ ການ​ຄ້າ, ບໍລິການ ​ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
  ຜະລິດ​ຕະພັນ​ສິນ​ເຊື່ອ :
  ສິນ​ເຊື່ອ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ: ​ໃຫ້​ກູ້​ຢືມ​ເປັນ​ສະກຸນ​ເງິນ​ກີບ ​ໃນ​​ວົງ​​ເງິນຕ່ຳ​ກ່ວາ 50.000.000 ກີບ ລົງ​ມາ.
   
  ເງື່ອນ​ໄຂຂອງ​ຜູ້​ຂໍ​ສິນ​ເຊື່ອ :
  1.   ເປັນຄົນລາວ, ອາຍຸລະຫວ່າງ 18-60 ປີ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ແລະ ມີແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງໃນ ປະຈຸບັນ.
  2.   ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີທຸລະກິດ ​ແລະ ມີ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ທີ່​ມີ​ອາຍຸ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປັດຈຸບັນ ຫຼື ທຸລະ​ກິດ​ອື່ນໆທີ່ບໍ່​ມີ​ໃບ​ອະ​ນຸຍາດ, ​ແຕ່​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ.
  3.   ຕ້ອງບໍ່ມີປະຫວັດ​ເປັນ​ໜີ້​ທວງ​ຍາກ (ໜີ້​ເສຍ) ກັບທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆມາກ່ອນ ​ແລະ ບໍ່​ເຄີ​ຍມີປະຫວັດການກໍ່ຄະດີໃດໆມາ​ກ່ອນ.
  4.   ຕ້ອງ​ມີ​ຫຼັກ​ຊັບ​ທີ່​ເປັນ​ກຳມະສິດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ, ​ເປັນ​ສິນ​ສົມ​ສ້າງຂອງຄູ່​ຜົວເມຍ ຫຼື ຊັບ​​ເດີມ​ຂອງ​ຜົວ ຫຼື ​ເມຍ ຜູ້​ທີ່​ສະ​ເໜີ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ.
  5.   ຜູ້​ຂໍສິນເຊື່ອ​ຕ້ອງ​ມີ​ທຶນ​ປະກອບ​ຢ່າງ​ນ້ອຍ 30% ຂື້ນ​ໄປ.
   
   
  ຫຼັກຊັບ​ຄ້ຳປະກັນ :
  1.   ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ທະນາຄານ, ວັດ​ຖຸມີຄ່າ​ເຊັ່ນ: ຄຳ, ​ເພັດ, ​ແລະ​ ອື່ນໆ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບຮອງ​ຢັ້ງຢືນທາງ​ດ້ານນ້ຳໜັກ, ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ຮູບປະພັນ ຈາກ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ທີ່ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ວັດຖຸ​ມີຄ່າດັ່ງກ່າວ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກ ສ​ອນ.
  2.   ອະສັງຫາລິມະ​ຊັບ (ຊັບ​ສິນຄົງ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ບໍ່​ໄດ້), ປະກອບ​ດ້ວຍ :
  -    ທີ່​ດິນ​ ​ແລະ ສິ່ງປຸກ​ສ້າງ ທີ່​​ໃຊ້​ໄດ້​ທາງ​ດ້ານ​ກົດໝາຍ.
  -    ອາຄານ​ໂຮງງານ ​ແລະ ອຸປະກອນ​ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ໂຮງງານ.
  3.   ຫຼັກ​ຊັບ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ນຳ​ມາ​ຄ້ຳປະກັນ​ເງິນ​ກູ້ ຕ້ອງ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ສູງ​ກ່ວາກັບ​ວົງ​ເງິນ​ກູ້​ ​ແລະ ດອກ​ເບ້ຍ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂື້ນ​ໃນ​ຕໍ່ໜ້າ.
  4.   ຜົວ ​ແລະ ເມຍ ຕ້ອງ​ເຫັນ​ດີຕົກລົງ​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ກັນ​ເຊັນຊື່ ​ແລະ ​ແປະ​ໂປ້​ມື ​ຊ້ອງ​ໜ້າ​ນາຍບ້ານ ​ເພື່ອ​ມອບ​ຫຼັກ​ຊັບ​ຄ້ຳປະກັນ​ເງິນ​ກູ້ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ.
   
  ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າບໍລິການອຶ່ນໆ:
  ອັດຕາດອກ​ເບ້ຍ : ​ແມ່ນ​ຄິດ​ໄລ່​ໄປ​ຕາມ​​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເງິນ​ກູ້ ​ແລະ​ຍອດ​ເຫຼືອ​ໜີ້.
  1.   ຂະ​ແໜງ​ການກະສິກຳ - ປ່າ​ໄມ້: ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​​ເງິນກີບ  10–12% ຕໍ່​ປີ​.
  2.   ຂະ​ແໜງ​ອຸດ​ສະຫະ​ກຳ​-ຫັດຖະ​ກໍາ, ການ​ຄ້າ-ບໍລິການ ແລະ ຂະ​ແໜງການ​ອື່ນໆ: ອັດຕາ​ດອກເບ້ຍ​​ເງິນກີບ 13–14 % ຕໍ່​ປີ​.
  ການ​ຄິ​ດໄລ່ດອກ​ເບ້ຍ ​ແມ່ນ​ຄິດ​ໄລ່ຕາມ​ຍອດ​​ເຫຼື​ອໜີ້​ ​ແລະ ໃຫ້ເລີ່ມເກັບດອກ​ເບ້ຍໃນເດືອນຖັດໄປ ຈາກເດືອນທີ່ສິນເຊື່ອຖືກອະນຸມັດ.
  + ຄ່າ​ບໍລິການ :
  - ຄ່າ​ບໍລິການແບບ​ຟອມສະ​ເໜີ​ຂໍ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ  ​: 70.000 ກີບ/ຊຸດ.
  -ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຫຼັກ​ຊັບ​ຄ້ຳປະກັນ  : 200.000 ກີບ.
  -  ຄ່າ​ບໍລິການ​ອະນຸມັດ​ສິນ​ເຊື່ອ : 0.5% ຂອງວົງ​ເງິນກູ້. ​
     (ຄ່າ​ບໍລິການຕ້ອງຊຳລະກ່ອນການ​ຖອນ​ເງິນ​ກູ້).
  ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ ​ແລະ ຄ່າ​ບໍລິການ ຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ໄລຍະ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບສະພາບ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ, ກອ່ນຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຕອ້ງເຫັນດີ​ຈາກ​ສະພາ​ບໍລິ​ຫານ ຫຼື ການ​ຕົກລົງ​ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ພິຈາລະນາ​ເງິນ​ກູ້ ສຳນັກ​ງານ​ໃຫຍ່.
   
  ​ໄລຍະ​ເວລາ​​ການ​ກູ້​ຢືມ ແລະ ການຊຳລະ​ເງິນຄືນ  :
  1.  ໄລຍະ​ເວລາ​ຂອງ​ການ​ກູ້​ຢືມ :
  -  ເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍ ເປັນເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນ ທີ່ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ປ່ອຍກູ້ເປັນທຶນໜູນ ວຽນເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຊື່ງມີໄລຍະເວລາການຊຳລະຄືນສູງສຸດ ບໍ່ເກີນ 12 ເດືອນ.
  2. ວິທີ​ຊຳລະ​ເງິນ​ຄືນ ​:
  -    ການຊຳລະ​ຕົ້ນທຶນ​​ແມ່ນ​ອີງ​ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ​ຮ່ວມ​ກັນ​ລະ​ຫ່ວາງ​ ທສກ ​ແລະ ລູກ​ຄ້າ ອາດຈະ​ແບ່ງການ​ຊຳລະ ເປັນ​ອາທິດ, ​ເປັນ​ເດືອນ, ​ເປັນ​ງວດ 03 ເດືອນ, ​ເປັນ​ງວດ 06 ເດືອນ ໂດຍອີງຕາມແຫຼ່ງລາຍຮັບ ຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດຕົວຈິງຂອງລູກຄ້າ.
  -  ການຊຳລະດອກ​ເບ້ຍ​ເງິນ​ກູ້​ແມ່ນ​ໃຫ້​ຊຳລະເປັນລາຍເດືອນ ຫຼື ອາດ​ຈະ​ແບ່ງ​ເປັນ​ງວດ​ຊຳລະກໍ່​ໄດ້, ​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ກະ​ແສ​ເງິນ​ສົດ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ.
  ·  ຮູ​ບ​ແບບ​ການ​ຊຳລະ: ຊໍາລະ​ເປັນ​ເງິນສົດ ຫຼື ​ເປັນ​ເງິນ​​ໂອນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ ຫຼື ຮູບ​ແບບ​ອື່ນໆ ທີ່​ໄດ້​ຕົກລົງ​ກັນ​ໃນ​ສັນຍາ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ.
   
  ຂອບ​ເຂດສິດອະນຸມັດ​ເງິນ​ກູ້​ຂະໜາດນ້ອຍ :
  1. ສິດ​ໃນ​ການພິຈາລະນາອະນຸມັດສິນເຊື່ອ ຢູ່ຂັ້ນສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕ້ອງສະເໜີຄະນະ​ອຳນວຍ​ການ​ຜູ້​ຊີ​ນຳ​ວຽກ​ງານ​ສິນ​ເຊື່ອ ຫຼື ຄະນະ​​ພະ​ແນ​ກສິນເຊື່ອເປັນຜູ້ພິຈາລະນາອະນຸມັດ, ​ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ຢັ້ງຢືນ​ຂອງ​ວິຊາ​ການ ​ແລະ ຂະ​ແໜງ​ສິນ​​ເຊື່ອຢູ່​ສຳນັກງານ​ໃຫຍ່.
  2. ສິດ​ໃນ​ການພິຈາລະນາອະນຸມັດສິນເຊື່ອ ຢູ່ຂັ້ນສາຂາ, ຕ້ອງສະ​ເໜີຜ່ານຫົວໜ້າສາຂາເປັນ​ຜູ້​ພິຈາລະ
  ນາ​ອະນຸມັດ, ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າຢັ້ງຢືນ​ຂອງ​ວິຊາ​ການ ​ແລະ ຂອງຂະແໜງສິນເຊື່ອຢູ່​ສາຂາ.
  3. ສິດ​ໃນ​ການພິຈາລະນະອະນຸມັດສິນເຊື່ອ ຢູ່ຂັ້ນໜ່ວຍ​ບໍລິການ, ຕ້ອງສະ​ເໜີຜ່ານຫົວໜ້າໜ່ວຍ​ບໍລິການ ເປັນ​ຜູ້​ພິຈາລະນາ​ອະນຸມັດ, ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າຢັ້ງຢືນ​ຂອງພະນັກງານ​ສິນ​ເຊື່ອ.
   
   ການປະຕິບັດລະບຽບສິນເຊື່ອ : 
  ການປະຕິບັດ​ລະບຽບສິນເຊື່ອສະບັບນີ້​ແມ່ນນຳໃຊ້ເປັນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງສິນເຊື່ອ ​ເພື່ອ​ພ້ອມ​ກັນ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິ​ບັດ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ, ເພື່ອຮັບຮອງການດຳເນີນງານໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບສູງສຸດ.
   
  ການທົບທວນຫຼື ດັດແກ້ລະບຽບສິນເຊື່ອ :
  ທຸກການທົບທວນ ຫຼື ດັດແກ້ລະບຽບສິນ​ເຊື່ອຂະໜາດນ້ອຍ ຕ້ອງຜ່ານການອະນຸມັດ ຈາກກອງ​ປະ​ຊຸມຄະນະ​ກໍາມະການ​ບໍລິຫານ​ອາ​ວຸ​ໂສ​ໂດຍ​ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກສິນ​ເຊື່ອ.

  ເອກະສານ​ປະກອບ ສຳລັບ​ສິນ​ເຊື່ອ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ
   
  ​ເອກະສານ​ລູກ​ຄ້າ​ປະກອບ​ມາ
  ສຳ​ເນົາ​ເອກະສານ​ທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ຫລັກ​ຊັບ​ຄໍ້າປະກັນ (​ໃບ​ຕາດິນ)
  ສຳ​ເນົາ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດຄົບ​ຊຸດ (ຖ້າ​ມີ).
  ສຳ​ເນົາ​ປື້​ມສຳມະ​ໂນ​ຄົວ.
   
  ​ເອກະສານ ທສກ ປະກອບ​ໃຫ້​
  ໃບ​ສະ​ເຫ​ນີຂໍ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​.
  ໃບ​ຊີວະ​ປະຫວັດ​ຫຍໍ້.
  ໃບສະຫລຸບ​ລາຍ​ຮັບ - ລາຍ​ຈ່າຍ ​ແລະ​ແຜນການ​ຕໍ່ຫນ້າ.
  ໃບ​ສະຫລຸບ​ຖານະ​ການ​ເງິນ