ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ການບໍລິການ: ATM


ຄວາມ​ສະດວກ​ສະບາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ

ບັດ ATM ຂອງ ​ທະນາຄານ ສົ່ງ​ເສີມ​ກະສິກຳ​​ເປັນ​ອີກ​ທາງ​ເລືອກ​ໜຶ່ງ​ສຳລັບ​ທ່ານ​ທີ່​ບໍ່​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ມາ​ຖອນ​ເງິນສົດ​ໃນທະນາຄານ ​
ແລະ ບໍ່​ຕ້ອງການ​ພົກ​ພາ​ເງິນສົດ​ຈຳນວນຫຼາຍ ​ເຊິ່ງທ່ານ​ສາມ​າດ​ເລືອກ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ບັດ ATM ​ເພື່ອ​ຖອນ​ເງິນສົດ​ຈາກ​ຕູ້ ATM ​ໄດ້​ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ,
ນອກຈາກ​ນີ້​ ທ່ານ ຍັງ​ສາມ​າດ​ໂອນ​ເງິນ, ກວດ​ຍອດ​ເງິນ​ໃນ​ບັນຊີ, ກວດ​ເບິ່ງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ 5 ຄັ້ງ​ຫຼ້າສຸດ​ຂອງ​ບັນຊີ ​ແລະ ອື່ນໆ ​ແລະ ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້​ແມ່ນ​ຈະ​ສາມ​າດ​ໃຊ້​ບັດ
ATM ຂອງ ທສກ ຈ່າຍ​ຄ່າ​ສາທາລະ​ນຸປະ​ໂພ​ກ​ໄດ້​ເຊັ່ນ: ຄ່າ​ນ້ຳປະປາ, ​ໄຟຟ້າ, ​ໂທລະສັບ.....

ສິດທິປະໂຫຍດທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ

 • ປະ​ຫຍັດ​ເວລາ ​ແລະ ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ.
 • ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຖອນ​ເງິນ​ສົດ​ສະດວກ ວ່ອງ​ໄວ ຈາກ​ຕູ້ ATM ທສກ ທົ່ວ​ລະບົບ​​ໃກ້​ທ່ານ.
 • ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນ​ໄດ້ ສະດວກ ວ່ອງ​ໄວ ຜູ້​ຮັບ​​ເງິນ​ປາຍທາງ​ໄດ້ຮັບ​ທັນທີໂດຍ​ບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ​ບໍລິການ​ໃດໆ.
 • ທ່ານສາມາດ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ ​ແລະ ບໍລິການຕາມ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ທີ່​ເປັນ​ສະມາຊິກ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
 • ສາມາດ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ຕູ້ ATM ທສກ ​ໄດ້​ທຸກ​ຈຸດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ.
 • ຂັ້ນ​ຕອນ​ກາ​ນຊຳລະ​ງ່າຍ ​ແລະ ສະດວກ ພຽງ​ແຕ່​ທ່ານ​ນຳ​ໃຊ້​ບັດ ATM ຂອງ ທສກ.
 • ບັດ ATM ໜຶ່ງບັດສາມາດມີບັນຊີນຳໃຊ້ໄດ້ 3 ສະກຸນເງິນ
 • ທ່ານສາມາດສະເໜີຂໍອອກບັດ ATM ໄດ້ທັນທີໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີບັນຊີເງິນຝາກນຳທະນາຄານກ່ອນ ຫຼື ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີເງິນຝາກພ້ອມດຽວກັນກັບເວລາທີ່ ທ່ານສະເໜີຂໍອອກບັດໃໝ່ໄດ້.

  ການຖອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM
  ທ່າ​ນສາມາດ​ຖອນ​ເງິນ​ຜ່ານ​ຕູ້ ATM ທສກ ມື້ໜຶ່ງ​ສູງ​ສຸດ:

 • ສະກຸນ​ເງິນ​ກີບ 10​,000,000 ກີບ/ມື້,ຖອນ​ໄດ້​ສູງ​ສຸດ 2,000,000/ຄັ້ງ
 • ບັນຊີທີ່ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເວລາຖອນເງິນສົດຈະໄດ້ຮັບເປັນເງິນກີບໂດຍຜ່ານອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳວັນ.

  ການໂອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ທສກ
  ທ່າ​ນສາມາດ​​ໂອນ​​ເງິນ​ຜ່ານ​ຕູ້ ATM ທສກ ມື້ໜຶ່ງ​ສູງ​ສຸດ:

 • ເງິນ​ກີບ​ສາມາດ​ໂອນ​ໄດ້ 150,000,000 ກີບ/ບັນຊີ/ມື້.
 • ເງິນ​ໂດ​ລາ​ສາມາດ​ໂອນ​ໄດ້ 10,000 ​ໂດ​ລາ/ບັນຊີ/ມື້.
 • ເງິນ​ບາດ​ສາມາດ​ໂອນ​ໄດ້ 300,000 ບາດ/ບັນຊີ/ມື້.

  ປະເພດບັນຊີທີ່ສາມາດອອກບັດ ATM

 • ປະ​​ເພດ​ບັນຊີ​ທີ່​ສາມ​າດ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ ATM ​ໄດ້​ມີ: ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຢັດ ແລະ ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ.
 • ຕູ້ ATM ທສກ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການຜ່ານສະກຸນເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງສະກຸນເງິນບາດ ແລະ ໂດລາ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການແລກປ່ຽນມາເປັນສະກຸນເງິນກີບ.
 • ວົງ​ເງິນ​ຝາກ​ເລີ່​ມຕົ້ນ​ສຳລັບ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຢັດ ບັນຊີ​ເງິນກີບ: 20,000 ກີບ,ບັນຊີ​ເງິນ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ: 10 ​ໂດ​ລາ, ບັນຊີ​ເງິນ​ບາດ​ໄທ: 200 ບາດ.

  ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ບັດ ATM

  1. ເຈົ້າຂອງບັນຊີທີ່ຕ້ອງການນຳໃຊ້ບັດ ATM ຂອງ ທສກ ຕ້ອງລົງລາຍເຊັນໃນໃບສະໝັກເປັນສະມາຊິກບັດ ATM.
  2. ບັດເປັນກຳມະສິດຂອງ ທສກ ແລະ ທສກ ມີສິດຍົກເລີກ ຫຼື ປະຕິເສດການນຳໃຊ້ບັດ ຫຼື ຮຽກເກັບບັດຄືນເມື່ອໃດກໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍ່ຕາມຜູ້ຖືບັດຈະຕ້ອງສົ່ງບັດຄືນໃຫ້ ທສກ.
  3. ຜູ້ຖືບັດຄວນປ່ຽນລະຫັດບັດ (PIN) ຂອງຕົນທັນທີເມື່ອມີການນຳໃຊ້ບັດ ແລະ ຄວນສະຫງວນລະຫັດລັບໄວ້, ຖ້າຫາກມີບຸກຄົນອື່ນຮູ້ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ບັດຂອງຜູ້ຖືບັດໄດ້ທາງ ທສກ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳນັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ.
  4. ຜູ້ຖືບັດສາມາດນຳໃຊ້ບັດໃນການຖອນເງິນ, ໂອນເງິນຈາກຕູ້ ATM ຂອງ ທສກ, ການຖອນເງິນ ຫຼື ໂອນເງິນແຕ່ລະຄັ້ງເມື່ອລວມພາລະໜີ້ສິນທີ່ຂື້ນຈາກການໃຊ້ບັດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນວົງເງິນທີ່ມີໃນບັນຊີຂອງຜູ້ຖືບັດ. ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຖືບັດໃຊ້ເງິນເກີນກວ່າເງິນທີ່ມີໃນບັນຊີ (ວົງເງິນຂັ້ນຕ່ຳ) ແມ່ນຈະຖືກທະນາຄານປະຕິເສດທັນທີ.
  5. ທສກ ສາມາດປ່ຽນແປງບັນດາສິດ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຂອງຜູ້ຖືບັດທີ່ທາງ ທສກ ໄດ້ຈັດຫາໃຫ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງໃດໆ ແມ່ນຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືບັດຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
  6. ການນຳໃຊ້ບັດເບີກຖອນເງິນສົດ ຫຼື ຮັບບໍລິການຈາກເຄື່ອງຝາກເງິນ-ຖອນ​ເງິນ ອັດຕະໂນມັດ ຈາກຮ້ານຄ້າ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນທີ່ມີຂໍ້ຕົກລົງກັບ ທສກ ຖືວ່າເປັນການກະທຳທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການລົງນາມໃນເອກະສານໃດໆ. ຜູ້ຖືບັດຍິນຍອມຮັບຜີດຊອບທຸກລາຍການທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການນຳໃຊ້ ບັດຂອງຕົນ.
  7. ກໍລະນີທີ່ມີບຸກຄົນອື່ນນຳໃຊ້ບັດຂອງຜູ້ຖືບັດບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍຄວາມຍິນຍອມ ຫຼື ຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍ່ຕາມທີ່ເປັນເຫດໃຫ້ ທສກ ໄດ້ຈ່າຍເງິນອອກໄປຜູ້ຖືບັດຕ້ອງຍິນຍອມ ແລະ ໃຫ້ຖືວ່າເປັນການນຳໃຊ້ບັດໂດຍຜູ້ຖືບັດ.
  8. ໃນກໍລະນີທີ່ບັດຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍໄປຢູ່ໃນມືຂອງບຸກຄົນອື່ນຜູ້ຖືບັດຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບທັນທີເພື່ອທະນາຄານຈະໄດ້ແຈ້ງຍົກເລີກການນຳໃຊ້ບັດ ນັ້ນຫາກມີບຸກຄົນອື່ນນຳໃຊ້ ບັດກ່ອນການແຈ້ງຍົກເລີກ ບັດນັ້ນຜູ້ຖືບັດຕ້ອງຍິນຍອມຮັບການນຳໃຊ້ບັດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຮັບຜິດຊອບພາລະໜີ້ສິນທີ່ເກີດ ຈາກການໃຊ້ບັດນັ້ນທັງໝົດ.
  9. ບັດມີອາຍຸການນຳໃຊ້ 5 ປີ, ພາຍຫຼັງບັດໝົດອາຍຸຜູ້ຖືບັດສາມາດສະເໜີຂໍອອກບັດໃໝ່ເພື່ອປ່ຽນແທນບັດເກົ່າໂດຍອີງໃສ່ການສະເໜີຂອງຜູ້ຖືບັດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງ ທສກ
  10. ຫາກມີການຍົກເລີກການນຳໃຊ້ບັດຜູ້ຖືບັດຈະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງບັດຄືນໃຫ້ແກ່ ທສກ ທັນທີ. ຖ້າຫາກວ່າບັດທີ່ຖືກຍົກເລີກຫາກມີການນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີໃດ ກໍ່ຕາມຜູ້ຖືບັດຍິນຍອມໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢຶດບັດນັ້ນທັນທີ.
  11. ຜູ້ຖືບັດຕົກລົງຍິນຍອມຈ່າຍຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ຄ່າບໍລິການອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ ທສກ ຕາມອັດຕາທີ່ ທສກ ໄດ້ແຈ້ງອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ການເກັບຄ່າບຳລຸງຮັກສາບັດແມ່ນທາງ ທສກ ຈະເກັບ ເປັນແຕ່ລະເດືອນໂດຍຫັກຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຖືບັດ.
  12. ບັນດາເອກະສານ ຫຼື ຫຼັກຖານໃດໆທີ່ ທສກ ເຮັດຂື້ນເພື່ອຫັກ-ໂອນເງິນ ຈາກບັນຊີເງິນຝາກທຸກບັນຊີຂອງຜູ້ຖືບັດທີ່ມີຢູ່ກັບ ທສກ ລວມທັງຢູ່ກັບທະນາຄານທີ່ເປັນຄູ່ສັນຍາ, ຜູ້ຖືບັດຕ້ອງຍອມຮັບຄຳສັ່ງໃຫ້ຫັກ ຫຼື ຈ່າຍເງິນຈາກບັນຊີເງິນຝາກຂອງຜູ້ຖືບັດບໍ່ຕ້ອງລົງນາມໃນເອກະສານ ຫຼືຫຼັກຖານ ໃດໆໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານຕື່ມອີກ.
  13. ຜູ້ຖືບັດຈະຕ້ອງກວດຄວາມຖືກຕ້ອງທຸກຄັ້ງເມື່ອໄດ້ຮັບໃບແຈ້ງຍອດເງິນພາຍຫຼັງນຳໃຊ້ຕູ້ ATM ຖ້າຫາກມີຂໍ້ມູນຜິດພາດໃຫ້ຜູ້ຖືບັດ ແຈ້ງຕໍ່ໜ່ວຍງານກ່ຽວ ຂ້ອງຂອງ ທສກ ຮັບຮູ້ທັນທີ. ຖ້າຫາກຜູ້ຖືບັດບໍ່ທັກທ້ວງພາຍໃນ 5 ວັນໃນໂມງລັດຖະການແມ່ນຖືວ່າຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸໃນໃບແຈ້ງຍອດເງິນນັ້ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜູ້ຖືບັດບໍ່ມີສິດໃນການທັກທ້ວງ ຫຼື ກ່າວອ້າງຕໍ່ ທສກແຕ່ຢ່າງໃດ.
  14. ຖ້າຫາກຜູ້ຖືບັດມີບັນຫາກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ບັດ ຫຼື ຕູ້ ATM ຂໍໃຫ້ຜູ້ຖືບັດເຂົ້າມາພົວພັນໜ່ວຍງານ ATM ຂອງ ທສກ ໂດຍກົງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ ທ່ວງທັນ.
  15. ທສກ ສະຫງວນສິດໃນການປັບປຸງປ່ຽນແປງ ຫຼື ດັດແກ້ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໂດຍ ທສກ ບໍ່ຈຳເປັນແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືບັດຮູ້ລ່ວງໜ້າ
  16. ເງື່ອນໄຂທັງໝົດທີ່ກຳນົດໄວ້ຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ບັງຄັບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.