ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ການບໍລິການ: ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ

ລັກສະນະບໍລິການ:
ເປັນ​ບໍລິການ​ທີ່​ໃຫ້​​ທ່ານສາມາດ​ເລືອກ​ຊື້ ຫຼື​ ຂາຍ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ ໃນ​ສະກຸນ​ເງິນ​ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນບາດໄທ ດ້ວຍ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ. ນອກ​ນັ້ນ, ທະນາຄານ​ຍັງ​ຮັບ​ຊື້​ ແຊັກ​ເດີນທາງ ຂອງ​ສະກຸນ​ເງິນ​ ໂດລາສະຫະລັດ ຜ່ານ​ໜ່ວຍ​ແລກປ່ຽນ, ສາ​ຂາ​ຂອງ ທສກ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິການ:

  • ​ດ້ວຍ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂອງ​ ທສກ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ແລກປ່ຽນເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກສະບາຍ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ ການເດີນທາງ.
  • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ.
  • ທ່ານ ສາມາດ​ຊື່ ຫຼື ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ​ໄດ້ຕາ​ມຄວາມ​ຕ້ອງການ ດ້ວຍ​ວົງ​ເງິນ​ແລກປ່ຽນ​ພາຍ​ໃນ​ວັນ​ສູງ​ສຸດ.

ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ:
​ທ່ານ ​ສາມາດ​ກວດ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ລະອຽດ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​​ປະຈໍາວັນ​ໄດ້​ທີ່​ກະດານ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ແລກປ່ຽນ, ສາ​ຂາ, ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ ​ແລະ​ ເທິງ​ເວັບ​ໄຊ໌ຂອງ​ທະນາຄານ.

ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ:
ພຽງແຕ່​ທ່ານ​ນໍາບັດປະຈໍາຕົວປະຊາຊົນ ຫຼືໜັງສືຜ່ານແດນ ພ້ອມດວ້ຍ ​ເງິນສົດ ຫຼື​ ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ, ຝາກປະຈຳວັນ ແລະ ຝາກກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ ​ກັບ ທສກ ​(​ໃນ​ກໍລະນີ​ແລກປ່ຽນ​ຜ່ານ​ບັນຊີ) ແລະ​ແຈ້ງ​ລາຍ​ລະອຽດ​ໃນ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ໃນ​ແບບ​ຟອມທີ່​ທາງ​ທະນາຄານ​ກຳນົດ​ໃຫ້.