ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ການບໍລິການ: ໂອນເງິນລະຫ່ວາງປະເທດ

ຮັບ-ສົ່ງເງິນດ່ວນ Western Unionຄຸນລັກສະນະ:
ເປັນ​ບໍລິການ​ໂອນ​ເງິນ​​​ຕ່າງປະ​ເທດ ລະຫວ່າງ​ບຸກຄົນ ​ກັບ​ບຸກຄົນ ທ່ານ​ສາມາດ​ຮັບ​ເງິນ ​ແລະ​​​​ຝາກ ​ເງິນ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ, ວອ່ງ​ໄວ ​ແລະ ປອດ​ໄພ. ​ພຽງ​ແຕ່ 15 ນາທີ​ທ່ານ​ສາມາດຮັບ​ເງິນ​ໄດ້​ທົ່ວ​​ໂລກ, ຮັບ​ເປັນ​ເງິນສົດ​ສະດວ​ກ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ບັນຊີ ​ກັບທະນາຄານ​ກໍ່​ໄດ້.
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

  • ​ຮັບ-​ໂອນ​ເງິນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ພຽງ​ແຕ່ 15 ນາທີ.
  •  ທ່ານ​ສາມາດ​ຮັບ​ເປັນ​ເງິນສົດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ.
  •  ​ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​​ໃຊ້​ບໍລິການ​ຂອງ ທສກ ທີ່ຢູ່​ໃກ້​ທ່ານ​ໄດ້​ທຸກ​ສາຂາ ​ແລະ​ ໜ່ວຍ​ບໍລິການ.
  •  ທສກ ຍິນ​ດີ​ຊ່ວຍທ່ານ​ໃນ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​​ ໃນ​ການ​ຮັບ-​ໂອນ ​ໄດ້ຢ່າງ​ສະດວກ.
  • ​ເປັນ​ບໍລິການ​ທີ່​ມີເຄື່ອຄ່າຍຫຼາຍກວ່າ 200 ປະເທດທົ່ວ​ໂລກ, ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານ​ສາມາດ​ຮັບ-​ໂອນ​ໄດ້​ທົ່ວ​​ໂລກ ​ແລະຮັບ ປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພສູງ.
  •  ​ຮັບ​ເງິນ​ໂອນ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ເສຍຄ່າ​ທໍານຽມ​ໃດໆ.

ປະເພດສະກຸນເງິນ: 
ທ່ານສາມາດ​ໂອນ​ເປັນສະກຸ​ນ​ເງິນ​​ໂດ​ລາສະຫະລັດ, ຫາກທ່ານມີເງິນກີບ ຫຼື ບາດໄທ ທ່ານສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້ທີ່ຈຸດບໍລິການຂອງ ທສກ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

  • ປະກອບ​ແບບ​ຟອມຮັບ​ເງິນ: ຊື່​ຜູ້​ຮັບ, ຊື່​ຜູ້​ສົ່ງ, ທີ່ຢູ່​, ຈໍານວນ​ເງິນ​ຮັບ ​ແລະ ​​ເລກ ລະຫັດ 10 ຕົວ​ເລກ​ທີ່​ຜູ້​ຝາກ​ແຈ້ງ​ໃຫ້.
  • ສໍາລັບ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນຕ່າງປະ​ເທດ: ຕ້ອງ​ມີ​ໜັງສື​ເດີນທາງ ພອ້ມກັບ​ວີ​ຊາ​ເຂົ້າ ປະ​ເທດ​ລາວ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ​ກຳໜົດ.
  • ສໍາລັບ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນລາວ: ຕ້ອງ​ມີບັດປະ​ຈຳ​ຕົວ ຫຼື​ປຶ້ມ​ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ​ກໍາໜົດ.
  • ປະກອບແບບ​ຟອມຝາກ​ເງິນ: ຊື່ ​ແລະ​ນາມສະກຸນ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ, ທີ່ຢູ່​, ຈໍານວນ​ເງິນ​ຝາກ. ຈາກ​ນັ້ນ, ພະນັກງານ​ທະນາຄານ​ຈະ​ມອບ​ເລກ ລະຫັດ 10 ຕົວ​ເລກ​​ໃຫ້​ກັບ​ຜູ້​ຝາກ​ເງິນ, ​ແລະຜູ້​ຝາກ​ເງິນ​ແຈ້ງ​ໃຫ້ຜູ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊາບ​ຈໍານວນ​ເງິນ ​ແລະ​ເລກ​ລະ ຫັດ 10 ຕົວ​ເລກ.

ເປີດໃຊ້ບໍລິການແລ້ວໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ເຊິ່ງເປັນລະບົບມາດຕະຖານສາ ກົນເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນທົ່ວໂລກ