ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ຄົ້ນຫາອັດຕາແລກປ່ຽນຍ້ອນຫຼັງ
ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາອັດຕາແລະປ່ຽນຍ້ອນຫຼັງໄດ້ :
ຄົ້ນຫາອັດຕາແລກປ່ຽນ
ວັນທີ:

 

ອັດຕາຊື້ (US) ອັດຕາຂາຍ (US) ອັດຕາຊື້ (Bath) ອັດຕາຂາຍ (Bath)
ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ ເງິນໂອນ

ອັດຕາແລກປ່ຽນວັນທີ